Khi nào được sử dụng nhãn hiệu?

Nội dung bài viết

Việc sử dụng nhãn hiệu là vấn đề then chốt và quan trọng đối với người nộp đơn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi có một nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền sử dụng mà không phải bắt buộc tiến hành thủ tục đăng ký.

Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng nhãn hiệu hợp pháp, không vi phạm quyền của người khác, không bị đối thủ cạnh tranh lấy nhãn hiệu của mình đi đăng ký, người nộp đơn khi có nhãn hiệu mới, cần liên hệ ngay với luật sư, với đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn, tra cứu và đăng ký nhãn hiệu.

Khi kết quả tra cứu khẳng định nhãn hiệu có khả năng đăng ký, người nộp đơn phải tiến hành nộp đơn ngay để giữ ngày ưu tiên sớm nhất. Sau khi nộp đơn, trong quá trình thẩm định đơn, người nộp đơn có toàn quyền sử dụng nhãn hiệu của mình trong quá trình kinh doanh.

Khi nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu không sử dụng, bất kỳ bên thứ 3 nào cũng có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực với lý do nhãn hiệu không được sử dụng trong 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng.

Vấn đề pháp lý cần chú ý khi xây dựng thương hiệu mới.

Trước khi đưa một thương hiệu, một nhãn hiệu mới ra thị trường, ngoài những vẫn đề về makerting, vấn đề nhân lực, tài chính, chủ sở hữu thương hiệu cũng hết sức chú ý tới các vấn đề pháp lý, cụ thể như sau:

  • Thứ nhất; thương hiêu, nhãn hiệu mới không được trùng hay/và tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được đăng ký và còn hiệu lực bảo hộ trên thị trường Việt Nam.. Hiện tại, để đăng ký được một thương hiệu, nhãn hiệu mới rất khó khăn vì đã có hàng trăm ngàn nhãn hiệu, thương hiệu đang được Việt Nam bảo hộ. Vì vậy, để tìm ra một thương hiệu, nhãn hiệu đẹp, chủ sở hữu cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các luật sư để có sự tư vấn và tra cứu cơ sở dữ liệu, đảm bảo nhãn hiệu, thương hiệu được đăng ký và sử dụng hợp pháp trong tương lai.
  • Thứ hai: nhãn hiệu phải dễ nhớ, dễ đọc và dễ in sâu vào tiềm thức của khách hàng, muốn được điều này, chủ sở hữu cũng cần tham vấn các chuyên gia thiết kế, các luật sư để đảm bảo nhãn hiệu, thương hiệu không nằm trong những yếu tố loại trừ như hình quốc kỳ, quốc ca, tên danh nhân, hình học và hình vẽ đơn giản không có khả năng phân biệt như là nhãn hiệu.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan