Hướng dẫn đăng ký sáng chế

Nội dung bài viết

Nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về đăng ký sáng chế, hướng dẫn cách làm đơn, nộp và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu "Hướng dẫn đăng ký sáng chế".

Tài liệu gồm 25 trang, được chia làm 3 phần, cụ thể như sau:

- Phần 1: Thông tin cơ bản về đăng ký sáng chế;

- Phần 2: Cách làm đơn đăng ký sáng chế;

- Phần 3: Cách thức nộp và theo đổi đơn đăng ký sáng chế.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan