Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Hướng dẫn đăng ký sáng chế

Nội dung bài viết

Nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về đăng ký sáng chế, hướng dẫn cách làm đơn, nộp và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu “Hướng dẫn đăng ký sáng chế”.

Tài liệu gồm 25 trang, được chia làm 3 phần, cụ thể như sau:

– Phần 1: Thông tin cơ bản về đăng ký sáng chế;

– Phần 2: Cách làm đơn đăng ký sáng chế;

– Phần 3: Cách thức nộp và theo đổi đơn đăng ký sáng chế.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan