Điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp phép dịch vụ tư vấn du học

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết kinh doanh tư vấn du học cần điều kiện gì? Nếu chúng tôi thực hiện hoạt động quảng bá cho các chương trình MBA online của một trường đại học nước ngoài khi chưa có giấy phép thì có vi phạm không?

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện về nhân sư như sau:

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Thủ tục cấp phép dịch vụ tư vấn du học[1]:

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép:

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

4. Thời gian thực hiện:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Kết quả thủ tục:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

6. Về việc thực hiện quảng bá thông tin Chương trình trong thời gian chờ cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Việc giới thiệu thông tin, tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về Chương trình được ghi nhận là một trong những hoạt động kinh doanh tư vấn du học tại khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Như vậy, việc nhà đầu tư thực hiện quảng bá thông tin Chương trình đã được coi là doanh nghiệp đang thực hiện một trong những hoạt động kinh doanh tư vấn du học.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh[2].

Nói cách khác, doanh nghiệp phải được cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trước khi thực hiện quảng bá thông tin Chương trình.

Trường hợp vi phạm nguyên tắc trên, doanh nghiệp có khả năng bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện, với mức xử phạt từ 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ[3].

[1] Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 44 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP

[2] Điều 8.1 Luật doanh nghiệp 2020.

[3] Điểm c, khoản 2 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan