Giấy phép nhập khẩu sản phẩm nhãn mác RFID

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty của chúng tôi là Công ty TNHH một thành viên tại Long An, chúng tôi đang tính làm Giấy nhập khẩu Nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID, như vậy cho chúng tôi cần thực hiện những gì?

Trả lời:

Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong chip ở khoảng cách xa, không cần tiếp xúc trực tiếp, không thực hiện bất kì giao tiếp vật lý nào giữa hai vật không nhìn thấy. Công nghệ này cho ta phương pháp truyền, nhận dữ liệu từ một điểm đến một điểm khác.Theo đó, Nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID được mô tả như là thẻ thông minh (Smart Cards).

Sản phẩm mật mã dân sự là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước (khoản 1 Điều 30 Luật An toàn thông tin mạng 2015).

Theo đó, Thẻ thông minh thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép tại  Phụ lục II Nghị định 58/2016/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp bạn muốn nhập khẩu Nhãn giấy chứa mạch tích hợp điện tử RFID thì phải xin Giấy phép nhập khẩu, theo đó:

Điều kiện Công ty được cấp Giấy phép như sau (Điều 34 Luật An toàn thông tin mạng 2015) :

  • Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
  • Sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu phải được chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định pháp luật.
  • Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;
  • Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
  • Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu.

Tham khảo thêm >> Luật sư doanh nghiệp

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan