Đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Nội dung bài viết

Khi tác giả sáng chế hoặc chủ sở hữu mong muốn đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, S&B Law xin được tư vấn thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

1. Công việc & Chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế

1.1. Công việc thực hiện:

Trong trường hợp S&B Law được Quý Công ty ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ của Quý Công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

– Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế;

– Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

– Thông báo về việc nộp đơn với Quý Công ty ngay sau khi nộp đơn;

– Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Công ty;

– Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

– Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

– Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;

1.2. Chi phí thực hiện công việc:

Phí đăng ký sáng chế phụ thuộc vào độ dài của bản mô tả, phí phân loại sáng chế, số yêu cầu bảo hộ độc lập, vì vậy, nhà sáng chế hãy làm việc với chúng tôi để được thông báo về mức phí cụ thể.

2. Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế tại việt nam

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền sáng chế tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

Có tính mới Có trình độ sáng tạo Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế

P

P

P

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ: 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 2 giai đoạn xét nghiệm như sau:

Thời gian

Nội dung xét nghiệm

Xét nghiệm hình thức

1- 2tháng kể từ ngày nộp đơn Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

 

Công bố đơn

19 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ (Nếu không có yêu cầu công bố sớm) Công bố thông tin về sáng chế trên Tạp chí Sở hữu công nghiệp

Xét nghiệm nội dung

14 – 18 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu. Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế.

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

Nếu Quý công ty thực sự quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thủ tục, Quý công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho S&B Law các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký sáng chế:

– Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của S&BLaw).

– Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả sáng chế

– Tên sáng chế và phân loại sáng chế (S&B Lawsẽ giúp Quý công tythực hiện việc này)

– Bản mô tả sáng chế; Bản tóm tắt; Yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có): Viết theo sự hướng dẫn của S&B Law để đáp ứng đúng yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan