Đăng ký bản quyền

Nội dung bài viết

Đại diện sở hữu trí tuệ SBLAW hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tại Việt Nam cho các doanh nghiệp và quý khách hàng.

1. Đăng ký bản quyền phần mềm

- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

 • Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm (Viết theo hướng dẫn của SB LAW).
 • Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SB LAW)
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SBLAW).
 • Giấy xác nhận (theo mẫu của SB LAW).
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
 • Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (Nếu là công ty)

2. Đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

 • Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SB LAW)
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SBLAW).
 • Giấy xác nhận (theo mẫu của SBLAW).
 • Bản mô tả (SBLAW soạn)

3. Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

 • Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SBLAW)
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của SBLAW).
 • Giấy xác nhận (theo mẫu của SBLAW).
 • Bản mô tả (SBLAW soạn)

4. Ngoài ra SBLAW còn hỗ trợ Quý khách hàng đăng ký bản quyền truyền hình, âm nhạc, tác phẩm dịch, tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn đăng ký bản quyền của luật sư SBLAW trên truyền hình.

 

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan