SBLAW là hãng luật có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn tài chính và ngân hàng với đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu nghiệp vụ, chúng tôi đã tư vấn cho nhiều định chế tài chính trong nước và quốc tế như Ngân hàng quân đội (MB), Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC).

Việc tư vấn của chúng tôi đã được các tạp chí về đánh giá tín nhiệm như IFLR1000 đánh giá rất cao và có lời khuyên cho các định chế tài chính trong việc sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính của SBLAW.

SBLAW tư vấn cho các định chế tài chính về các vấn đề liên quan tới hoạt động của các tổ chức tín dụng là ngân hàng và phi ngân hàng, tư vấn về việc xin giấy phép, các giao dịch tín dụng và vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Một số các giao dịch mà SBLAW tư vấn bao gồm:

  • Tư vấn pháp lý các sản phẩm ngân hàng và tín dụng
  • Tư vấn các giao dịch về cấu trúc vốn trong tổ chức tín dụng
  • Tư vấn về các giao dịch cho vay có đảm bảo
  • Tư vấn về các giao dịch thương mại trên chứng từ và điện tử
  • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ trong các tổ chức tín dung ngân hàng và phi ngân hàng
  • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp trong các giao dịch tín dụng
  • Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, quyền chọn mua cổ phiếu trong công ty đại chúng
  • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công và cơ sở hạ tầng và dự án công tư
  • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn xây dựng và bất động sản, công trình thủy điện
  • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán hóa trên thị trường Việt Nam và quốc tế.
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn