Xử lý vi phạm - Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Việt Nam hiện đã có một hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ khá đầy đủ. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là vi phạm về sở hữu công nghiệp diễn ra tràn lan, một trong những chứng cứ để doanh nghiệp tự bảo vệ mình trước hành vi xâm phạm, đó chính là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, kiểu dáng, sáng chế. Vậy để được cấp văn bằng bảo hộ, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì, khi nhận thấy có dấu hiệu bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp cần có những động thái như thế nào để tìm lại công bằng, những lưu ý cho doanh nghiệp trong đấu tranh phòng chống các hành vi xâm phạm quyền. Tất cả các nội dung này sẽ có trong chương trình Luật sư của doanh nghiệp ngày hôm nay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan