Thị trường vốn là gì? Đặc điểm và vai trò của thị trường vốn

Nội dung bài viết

Thị trường vốn là nơi các công ty, chính phủ và cá nhân huy động và giao dịch các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác để thu thập vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư dài hạn. Nó đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và cung cấp các cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư. Cùng công ty luật SBLAW tìm hiểu chi tiết thị trường vốn là gì? Đặc điểm cũng như vai trò của thị trường vốn với nền kinh tế.

Thị trường vốn là gì?

Thị trường vốn là một thị trường tài chính, trong đó nợ dài hạn (hơn một năm) hoặc chứng khoán hoàn vốn được mua bán trao đổi. Nói một cách đơn giản hơn, thị trường vốn là nơi kết nối những người có tiền nhàn rỗi (nhà đầu tư) với những doanh nghiệp hoặc chính phủ cần huy động vốn.

Thị trường vốn bao gồm:

 • Thị trường sơ cấp: Nơi các doanh nghiệp hoặc chính phủ huy động vốn lần đầu tiên thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho nhà đầu tư.
 • Thị trường thứ cấp: Nơi các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu, trái phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Chức năng của thị trường vốn

 • Cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp và chính phủ: Thị trường vốn giúp doanh nghiệp và chính phủ huy động vốn để đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế.
 • Góp phần phân bổ nguồn lực hiệu quả: Thị trường vốn giúp chuyển nguồn lực từ những người có dư thừa sang những người có nhu cầu đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư: Thị trường vốn cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn đầu tư với mức độ rủi ro khác nhau, giúp họ đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro.
 • Kích thích đổi mới sáng tạo: Thị trường vốn cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật.
 • Vai trò của thị trường vốn
 • Thị trường vốn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường: Thị trường vốn cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp và chính phủ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Thị trường vốn là kênh đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư: Thị trường vốn cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn đầu tư với mức độ sinh lời hấp dẫn.
 • Thị trường vốn là thước đo sức khỏe của nền kinh tế: Biến động của thị trường vốn thường phản ánh tình trạng kinh tế vĩ mô của một quốc gia.
Thị trường vốn là gì - Đặc điểm và vai trò của thị trường vốn
Thị trường vốn là gì? Đặc điểm và vai trò của thị trường vốn

Thị trường vốn gồm những sản phẩm tài chính nào?

Thị trường vốn cung cấp nhiều loại sản phẩm tài chính đa dạng giúp các doanh nghiệp thu thập vốn một cách hiệu quả, bao gồm:

 1. Cổ phiếu của các công ty cổ phần.
 2. Trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành.
 3. Các khoản vay thế chấp.
 4. Chứng khoán Chính phủ hoặc của các cơ quan Chính phủ.
 5. Các khoản vay tiêu dùng và vay thương mại do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cung cấp.
Phân loại thị trường vốn trong nền kinh tế hiện nay
Phân loại thị trường vốn trong nền kinh tế hiện nay

Phân loại thị trường vốn trên thị trường hiện nay

Thị trường vốn có nhiều tiêu chí và yếu tố đa dạng, dẫn đến sự phong phú trong các loại hình thị trường. Hiện nay, thị trường vốn có thể được phân loại theo hai cách sau:

Theo loại hàng hóa được giao dịch:

 • Thị trường chứng khoán: Nơi diễn ra giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác.
 • Thị trường phái sinh: Nơi diễn ra giao dịch mua bán các hợp đồng phái sinh dựa trên giá trị của các tài sản cơ bản như cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số thị trường, v.v.
 • Thị trường tiền tệ: Nơi diễn ra giao dịch mua bán các công cụ tiền tệ ngắn hạn như trái phiếu kho bạc, giấy CP ngắn hạn, v.v.

Theo cách thức luân chuyển vốn:

 • Thị trường vốn sơ cấp: Nơi doanh nghiệp hoặc chính phủ huy động vốn lần đầu tiên thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho nhà đầu tư.
 • Thị trường vốn thứ cấp: Nơi các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu, trái phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Ngoài ra, thị trường vốn còn được phân loại theo một số tiêu chí khác như:

 • Quy mô thị trường: Thị trường vốn lớn (như thị trường Mỹ, Nhật Bản) và thị trường vốn nhỏ (như thị trường Việt Nam, Thái Lan).
 • Mức độ phát triển: Thị trường vốn phát triển (như thị trường Mỹ, Nhật Bản) và thị trường vốn đang phát triển (như thị trường Việt Nam, Thái Lan).
 • Lĩnh vực hoạt động: Thị trường vốn chứng khoán, thị trường vốn phái sinh, thị trường vốn tiền tệ.

Mỗi loại thị trường vốn đều có những đặc điểm và quy luật riêng. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin về thị trường trước khi tham gia đầu tư.

Vai trò của thị trường vốn đối với nền kinh tế
Vai trò của thị trường vốn đối với nền kinh tế

Vai trò của thị trường vốn đối với nền kinh tế

Thị trường vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, cụ thể như sau:

 1. Huy động vốn cho doanh nghiệp và chính phủ:

Cung cấp nguồn vốn dài hạn: Thị trường vốn giúp doanh nghiệp và chính phủ huy động vốn dài hạn để đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Góp phần giảm thiểu gánh nặng cho ngân sách nhà nước: Khi doanh nghiệp và chính phủ huy động vốn từ thị trường, gánh nặng cho ngân sách nhà nước sẽ được giảm thiểu.

Thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân: Thị trường vốn giúp khu vực tư nhân huy động vốn để phát triển, góp phần tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế.

 1. Phân bổ nguồn lực hiệu quả:

Giúp chuyển nguồn lực từ những người có dư thừa vốn sang những người có nhu cầu đầu tư: Thị trường vốn giúp kết nối những người có dư thừa vốn (nhà đầu tư) với những người có nhu cầu đầu tư (doanh nghiệp, chính phủ), góp phần phân bổ nguồn lực hiệu quả trong nền kinh tế.

Góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn: Doanh nghiệp huy động vốn từ thị trường vốn có thể đầu tư vào các công nghệ mới, trang thiết bị hiện đại, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn.

 1. Giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư:

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Thị trường vốn cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn đầu tư với mức độ rủi ro khác nhau, giúp họ đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Tăng cơ hội sinh lời: Thị trường vốn giúp nhà đầu tư có cơ hội sinh lời cao hơn so với gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

 1. Kích thích đổi mới sáng tạo:

Cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp: Thị trường vốn cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật.

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Khi các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thành công, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế sẽ được nâng cao.

 1. Thể hiện tình trạng kinh tế vĩ mô:

Biến động của thị trường vốn thường phản ánh tình trạng kinh tế vĩ mô của một quốc gia: Khi nền kinh tế tăng trưởng, thị trường vốn thường có xu hướng đi lên. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, thị trường vốn thường có xu hướng đi xuống.

Thị trường vốn là kênh thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách: Biến động của thị trường vốn có thể cung cấp thông tin về tình trạng kinh tế vĩ mô, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư phù hợp và giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách kinh tế phù hợp.

Nhìn chung, thị trường vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, cần có những chính sách phù hợp để phát triển thị trường vốn một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Điểm khác biệt giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ
Điểm khác biệt giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ

Điểm khác biệt giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ

Dưới đây là những đặc điệm khác biệt lớn nhất trong bảng so sánh giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ:

Thị trường tiền tệThị trường vốn
Khái niệmLà nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn, thường có thời hạn thanh toán dưới 1 nămLà nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn, có thời hạn thanh toán trên 1 năm
Công cụ
 • Tín phiếu kho bạc
 • Thương phiếu
 • Chấp phiếu
 • Chứng chỉ tiền gửi
 • Hợp đồng mua lại
 • Cổ phiếu
 • Trái phiếu
 • Chứng khoán phái sinh
Đặc trưng
 • Tính thanh khoản cao
 • Mức rủi ro thấp
 •  Lợi nhuận thấp
 • Tính thanh khoản thấp
 • Mức rủi ro cao
 • Lợi nhuận cao
Chủ thể tham giaHộ gia đình, doanh nghiệp, trung gian tài chính, nhà môi giớiNhà phát hành, nhà đầu tư
Phân loạiThị trường tiền tệ mở rộng và thị trường tiền tệ liên ngân hàngThị trường chứng khoán và thị trường tín dụng trung dài hạn
Chức năngLà thị trường quan trọng để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động cho doanh nghiệp, chính phủThỏa mãn nhu cầu về vốn đầu tư dài hạn

Trên đây là toàn bộ thông tin mà SBLAW đã thu thập được muốn chia sẻ cho quý khách. Hi vọng nhờ những thông tin này mà quý khách có thể nắm được thị trường vốn là gì? Mục đích và vai trò của thị trường vốn.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn thị trường vốn của SBLAW

Nguồn sưu tầm: Zalopay.vn

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan