Tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai dự án đầu tư.

Nội dung bài viết

Sau quá trình cấp phép thành công, khi dự án triển khai trên thực tế, chủ dự án rất cần có tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai.

Các luật sư của S&B Law sẽ tư vấn luật trong quá trình triển khai dự án với các công việc sau:

Tư vấn và trợ giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để xin giao đất, thuê đất, thuê văn phòng làm việc.

Cử luật sư và trợ giúp nhà đầu tư đàm phán ký hợp đồng thuê đất, hoàn thiện hồ sơ và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, đăng ký mẫu dấu, mã số thuế cho doanh nghiệp.

856250_10152061148599154_1857141995_o

 

Luật sư của S&B Law tư vấn trong một dự án tư vấn đầu tư

Tư vấn cho nhà đầu tư về thủ tục xuất nhập khẩu, tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng và sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tư vấn về chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng/giảm vốn, mở rộng quy mô dự án đầu tư;

Tư vấn về ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, thưởng xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng;

Tư vấn và đăng ký tỷ lệ nội địa hóa, quyết toán vốn đầu tư, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế và dân sự, sở hữu trí tuệ, soạn thảo nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ;

Tư vấn về thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan