Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Nội dung bài viết

Trong trường hợp khách hàng có thương hiệu muốn đăng ký độc quyền, S&B Law sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Các công việc được ủy quyền đăng ký như sau:

· Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi nộp đơn;

· Tư vấn thủ tục tra cứu nhãn hiệu tại Việt Nam

· Tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Việt Nam

· Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;

· Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại Việt Nam;

· Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);

· Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

· Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ

· Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại Việt Nam;

· Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn GCN đúng thời hạn.

Thông tin và tài liệu yêu cầu

- Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của S&B Law).

- Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

- Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan