Thị trường là gì? Đặc điểm, chức năng và phân loại thị trường

Nội dung bài viết

Thị trường là một khái niệm kinh tế học và kinh doanh quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội hiện đại. Nắm bắt được bản chất, vai trò và chức năng của thị trường là điều cần thiết cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà quản lý và người tiêu dùng.

Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích thị trường là gì, bao gồm định nghĩa, đặc điểm, vai trò và chức năng của nó trong hoạt động kinh tế.

Thị trường là gì?

Thị trường là một khái niệm kinh tế học và kinh doanh quan trọng, được định nghĩa như sau:

 • Theo nghĩa rộng: Thị trường là tập hợp những người mua và người bán (hay người có nhu cầu và người cung cấp) tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau để trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ, toàn cầu.
 • Theo nghĩa hẹp: Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán một thứ hàng hóa nhất định nào đó. Với nghĩa này, có thị trường gạo, thị trường cà phê, thị trường chứng khoán, thị trường vốn, v.v.

Ví dụ về thị trường:

 • Thị trường rau củ quả: Nơi người bán rau củ quả (nông dân, thương lái) bán rau củ quả cho người mua (người tiêu dùng).
 • Thị trường điện thoại thông minh: Nơi các công ty sản xuất điện thoại thông minh cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lượng và dịch vụ để bán sản phẩm cho người tiêu dùng.
 • Thị trường chứng khoán: Nơi các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của các công ty đại chúng.
Thị trường là gì - Đặc điểm và phân loại thị trường
Thị trường là gì - Đặc điểm và phân loại thị trường1000

Đặc điểm của thị trường

 • Tính cạnh tranh: Trên thị trường có nhiều người mua và người bán cạnh tranh với nhau về giá cả, chất lượng và dịch vụ.
 • Tính minh bạch: Thông tin về giá cả, chất lượng và số lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thường được công khai và dễ dàng tiếp cận.
 • Tính linh hoạt: Giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường có thể thay đổi nhanh chóng để phản ánh sự thay đổi của cung cầu.

Chức năng cơ bản của thị trường

Thị trường đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, thực hiện nhiều chức năng cơ bản sau:

Cung cấp thông tin

 • Thị trường cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ cho người mua và người bán.
 • Thông tin này được truyền tải thông qua hệ thống giá cả, giá cả dao động phản ánh sự thay đổi của cung cầu trên thị trường.
 • Nhờ có thông tin, người mua và người bán có thể đưa ra quyết định mua bán hợp lý, hiệu quả.

Điều tiết hoạt động sản xuất và tiêu dùng

 • Cơ chế cung cầu trên thị trường tự động điều tiết hoạt động sản xuất và tiêu dùng.
 • Khi cầu tăng, giá cả tăng, nhà sản xuất sẽ tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Ngược lại, khi cầu giảm, giá cả giảm, nhà sản xuất sẽ giảm sản xuất để tránh tồn kho.
 • Nhờ vậy, thị trường giúp cân bằng cung và cầu, hạn chế tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa hàng hóa.

Khuyến khích cạnh tranh

 • Thị trường cạnh tranh thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm giá thành sản xuất.
 • Doanh nghiệp nào không cạnh tranh được sẽ bị đào thải khỏi thị trường.
 • Nhờ vậy, người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc có nhiều lựa chọn sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

Tăng hiệu quả kinh tế

 • Thị trường giúp phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, tránh lãng phí.
 • Doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm, dịch vụ mà thị trường có nhu cầu, từ đó sử dụng nguồn lực hiệu quả.
 • Người tiêu dùng mua những sản phẩm, dịch vụ mà họ cần thiết và có khả năng chi trả, từ đó sử dụng thu nhập hiệu quả.
 • Nhờ vậy, thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế của toàn xã hội.
Những chức năng cơ bản của thị trường
Những chức năng cơ bản của thị trường

Thành phần cấu thành thị trường

Thị trường là một hệ thống phức tạp bao gồm nhiều yếu tố khác nhau hoạt động tương tác với nhau. Các thành phần cấu thành cơ bản của thị trường bao gồm:

Chủ thể thị trường:

 • Người mua: Là những cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức có nhu cầu và khả năng mua hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
 • Người bán: Là những cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ để bán trên thị trường.

Đối tượng giao dịch:

 • Hàng hóa: Là những sản phẩm vật chất có thể đáp ứng nhu cầu của con người.
 • Dịch vụ: Là những hoạt động phi vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.

Giá cả:

 • Giá cả là thước đo giá trị của hàng hóa, dịch vụ được thể hiện bằng một lượng tiền nhất định.
 • Giá cả được hình thành thông qua sự tương tác giữa cung và cầu trên thị trường.

Cung cầu:

 • Cung: Là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người bán muốn và có thể bán ra thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Cầu: Là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người mua muốn và có thể mua trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Cơ chế giá cả:

 • Cơ chế giá cả là sự vận động của giá cả để phản ánh sự thay đổi của cung cầu trên thị trường.
 • Khi cầu tăng, giá cả tăng, nhà sản xuất sẽ tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Ngược lại, khi cầu giảm, giá cả giảm, nhà sản xuất sẽ giảm sản xuất để tránh tồn kho.

Môi trường thị trường:

Môi trường thị trường bao gồm các yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động của thị trường như:

 • Hệ thống pháp luật.
 • Chính sách kinh tế của nhà nước.
 • Điều kiện tự nhiên, khí hậu.
 • Mức độ phát triển khoa học kỹ thuật.
 • Tình hình văn hóa,

Các hình thái của thị trường

Thị trường có thể được phân loại thành nhiều hình thái khác nhau dựa trên các tiêu chí như mức độ cạnh tranh, đối tượng giao dịch, phạm vi hoạt động, v.v. Dưới đây là một số hình thái thị trường phổ biến:

Dựa trên mức độ cạnh tranh:

 • Thị trường hoàn hảo: Là thị trường mà trong đó có rất nhiều người mua và người bán, tất cả đều có thông tin đầy đủ về giá cả và chất lượng sản phẩm. Thị trường hoàn hảo hiếm khi tồn tại trong thực tế, nhưng nó là một mô hình lý tưởng được sử dụng để phân tích các thị trường khác.
 • Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: Là thị trường mà trong đó có một số yếu tố làm hạn chế sự cạnh tranh, chẳng hạn như sự tồn tại của các công ty độc quyền hoặc độc quyền oligopoly.
 • Thị trường độc quyền: Là thị trường mà chỉ có một nhà cung cấp duy nhất cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 • Thị trường độc quyền oligopoly: Là thị trường mà có một số ít nhà cung cấp lớn cạnh tranh với nhau.
 • Thị trường cạnh tranh hoàn toàn: Là thị trường mà trong đó có rất nhiều người mua và người bán, tất cả đều có thông tin đầy đủ về giá cả và chất lượng sản phẩm. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn hiếm khi tồn tại trong thực tế, nhưng nó là một mô hình lý tưởng được sử dụng để phân tích các thị trường khác.

Dựa trên đối tượng giao dịch

 • Thị trường hàng hóa: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa vật chất như gạo, thịt, trái cây, v.v.
 • Thị trường dịch vụ: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán dịch vụ như cắt tóc, sửa chữa điện nước, vận tải, v.v.
 • Thị trường tài chính: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, v.v.
 • Thị trường lao động: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán lao động, nơi người lao động bán sức lao động của mình cho các nhà tuyển dụng.

Dựa trên phạm vi hoạt động

 • Thị trường trong nước: Là thị trường hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia.
 • Thị trường khu vực: Là thị trường hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của một khu vực địa lý nhất định bao gồm nhiều quốc gia.
 • Thị trường quốc tế: Là thị trường hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài ra, thị trường còn có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác như:

 • Mức độ tập trung: Thị trường tập trung cao, thị trường tập trung thấp.
 • Rào cản gia nhập: Thị trường có rào cản gia nhập cao, thị trường có rào cản gia nhập thấp.
 • Tính minh bạch của thông tin: Thị trường có thông tin minh bạch, thị trường có thông tin không minh bạch.

Các loại thị trường phổ biến

Thị trường có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng một số loại thị trường phổ biến nhất bao gồm:

Dựa trên mức độ cạnh tranh

 • Thị trường hoàn hảo: Là thị trường mà trong đó có rất nhiều người mua và người bán, tất cả đều có thông tin đầy đủ về giá cả và chất lượng sản phẩm. Thị trường hoàn hảo hiếm khi tồn tại trong thực tế, nhưng nó là một mô hình lý tưởng được sử dụng để phân tích các thị trường khác.
 • Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: Là thị trường mà trong đó có một số yếu tố làm hạn chế sự cạnh tranh, chẳng hạn như sự tồn tại của các công ty độc quyền hoặc độc quyền oligopoly.
 • Thị trường độc quyền: Là thị trường mà chỉ có một nhà cung cấp duy nhất cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
 • Thị trường độc quyền oligopoly: Là thị trường mà có một số ít nhà cung cấp lớn cạnh tranh với nhau.
 • Thị trường cạnh tranh hoàn toàn: Là thị trường mà trong đó có rất nhiều người mua và người bán, tất cả đều có thông tin đầy đủ về giá cả và chất lượng sản phẩm. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn hiếm khi tồn tại trong thực tế, nhưng nó là một mô hình lý tưởng được sử dụng để phân tích các thị trường khác.

Dựa trên đối tượng giao dịch:

 • Thị trường hàng hóa: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa vật chất như gạo, thịt, trái cây, v.v.
 • Thị trường dịch vụ: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán dịch vụ như cắt tóc, sửa chữa điện nước, vận tải, v.v.
 • Thị trường tài chính: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, v.v.
 • Thị trường lao động: Là thị trường nơi diễn ra các hoạt động mua bán lao động, nơi người lao động bán sức lao động của mình cho các nhà tuyển dụng.

Dựa trên phạm vi hoạt động:

 • Thị trường trong nước: Là thị trường hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia.
 • Thị trường khu vực: Là thị trường hoạt động trong phạm vi lãnh thổ của một khu vực địa lý nhất định bao gồm nhiều quốc gia.
 • Thị trường quốc tế: Là thị trường hoạt động trên phạm vi toàn cầu.
Hướng dẫn phân loại thị trường
Hướng dẫn phân loại thị trường

Thị trường là một hệ thống kinh tế phức tạp, đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối hoạt động sản xuất và tiêu dùng, khuyến khích cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng hiệu quả kinh tế. Hiểu rõ bản chất và hoạt động của thị trường giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà quản lý và người tiêu dùng đưa ra những quyết định sáng suốt, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế thị trường bền vững.

Tham khảo thêm >> Tư vấn thị trường vốn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan