Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hợp pháp bạn cần nộp đơn vào Cục Sở hữu trí tuệ. Quy trình gồm 3 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ

Để bắt đầu quá trình đăng ký nhãn hiệu, quý khách cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

  • 02 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo mẫu số 04-NH.
  • 09 Mẫu nhãn hiệu kèm theo, ngoài 01 mẫu được gắn vào tờ khai.
  • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, chẳng hạn như Giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức: 01 bản.
  • 01 Giấy ủy quyền nộp đơn (nếu có).
  • 01 bản sao của Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nếu quý khách gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Ngoài ra, đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, quý khách cần bổ sung Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, cùng với các tài liệu khác trong trường hợp đặc biệt.

Nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ - IP Việt Nam
Nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ - IP Việt Nam

Bước 2: Nộp Hồ sơ

Đăng ký Khi đã hoàn tất hồ sơ, quý khách tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng. Tại đây, quý khách sẽ phải thanh toán lệ phí nộp đơn, với mức 150.000 VNĐ cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ (có tối đa 6 sản phẩm hoặc dịch vụ).

Đối với đơn đăng ký có hơn 06 sản phẩm hoặc dịch vụ, quý khách sẽ phải nộp thêm 30.000 VNĐ cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ thứ 7 trở đi.

Bước 3: Theo dõi Kết quả và Nộp Phí Cấp Văn bằng Bảo hộ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của quý khách sẽ phải trải qua hai giai đoạn thẩm định chính:

Thẩm định hình thức:

Giai đoạn này kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn đăng ký. Thời gian thẩm định hình thức đơn kéo dài 01 tháng tính từ ngày nộp đơn.

Thẩm định nội dung:

Giai đoạn này nhằm đánh giá khả năng của nhãn hiệu để được bảo hộ theo các điều kiện đã định. Thời gian thẩm định nội dung đơn kéo dài không quá 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Sau khi xem xét và đánh giá nhãn hiệu của quý khách đủ điều kiện để cấp văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi thông báo đóng lệ phí cấp bằng cho chủ sở hữu. Chủ sở hữu cần đóng phí cấp và sau đó sẽ nhận được văn bằng sau khoảng thời gian từ 02 đến 03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan