Miễn truy thu thuế đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Nội dung bài viết

Ngày 05 tháng 08 năm 2013, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 2603/BNN-CB về việc miễn truy thu thuế đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gửi Bộ tài chính.

Nội dung công văn như sau:

Ngày 09/7/2013 Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam có công văn số 130/CV-DBC kiến nghị miễn truy thu thuế đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam; Danh mục hàng hóa nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm quản lý về chính sách mặt hàng khi xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam, không được sử dụng để phân loại và tính thuế nhập khẩu. Việc áp thuế với hàng hóa nhập khẩu (theo mã số HS do doanh nghiệp khai báo) thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

2. Về đề nghị của Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam đối với việc miễn truy thu thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, căn cứ vào các quy định hiện hành và nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như ngành chăn nuôi tháo gỡ khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét miễn truy thu thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng mà Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam đã kiến nghị tại văn bản số 130/CV-BDC ngày 09/7/2013.

Các bạn có thể download tài liệu tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan