Luật sư tư vấn luật tài chính

Nội dung bài viết

Luật sư của SBLaw cung cấp dich vụ tư vấn luật về khía cạnh tài chính cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý doanh thu, chi phí và quản lý tài sản trong công ty.
 • Tư vấn soạn thảo Quy chế tài chính công ty, doanh nghiệp và tổ chức.
 • Tư vấn soạn thảo và xây dựng cơ chế phán quyết, sử dụng vốn và tài sản trong nội bộ công ty.
 • Tư vấn soạn thảo Quy chế tài chính công ty, xây dựng cơ chế phán quyết, sử dụng vốn và tài sản trong nội bộ công ty, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hiệp hội ngành nghề.
 • Tư vấn và tiến hành thành lập công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.
 • Tư vấn quy chế của công ty đại chúng, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Tư vấn về điều kiện niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của luật chứng khoán.
 • Tư vấn khía cạnh pháp lý về quy chế chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).
 • Tư vấn về khía cạnh pháp lý cho doanh nghiệp chuẩn bị phát hành chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và quốc tế.
 • Tư vấn cơ cấu và tiến hành làm thủ tục thành lập các quỹ đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm cho nhà đầu tư tại Việt Nam.
 • Tư vấn điều kiện mua lại các quỹ đầu tư tại Việt Nam.
 • Tư vấn về khía cạnh pháp lý các sản phẩm tài chính của các ngân hàng, định chế tài chính.
 • Tư vấn thủ tục cấp phép và tuân thủ các vấn đề mua lại, thanh lý, tái cấu trúc và đại diện cho trung gian tài chính
 • Tư vấn khía cạnh pháp lý cho hoạt động huy động vốn, phân tích, lập phương án tài chính về kinh doanh, đầu tư, vay vốn của doanh nghiệp, tổ chức tài chính.
 • Tư vấn khía cạnh pháp lý về vấn đề quản lý, điều hành và kiểm soát tổ chức ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
 • Soạn thảo và đàm phán các giao dịch ngoại tệ , thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và hợp đồng cho thuê, các vấn đề bảo vệ dữ liệu cho các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng tại Việt Nam.
 • Tư vấn và đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng và thị trường vốn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan