Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung bài viết

Nhằm cung cấp các thông tin, hướng dẫn làm, nộp và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và phát hành tài liệu "Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp".

Tài liệu gồm 21 trang, được chia làm 3 phần, cụ thể là:

- Phần 1: Thông tin cơ bản về đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Phần 2: Cách làm đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Phần 3: Cách thức nộp và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Phần 4: Khai thác và bảo vệ kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Toàn văn tài liệu: tải về tại đây

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan