Hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Khi Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, chủ văn phòng đại diện cần quan tâm tới một số vấn đề sau trong quá trình hoạt động:

- Văn phòng đại diện (VPĐD) chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục để kê khai thuế và đóng thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong văn phòng đại diện đối với các khoản thu nhập từ văn phòng đại diện.

- Ngoài ra, khi VPĐD mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ để phục vụ cho các hoạt động của VPĐD, thì VPĐD chịu trách nhiệm trả thuế VAT.

- VPĐD không được tự nhân danh chính mình tiến hành các hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận. Trong trường hợp, văn phòng đại diện thay mặt công ty mẹ tiến hành ký kết hợp đồng, văn phòng đại diện bắt buộc phải có ủy quyền của Công ty mẹ.

- Đầu năm, văn phòng đại diện có nghĩa vụ gửi báo cáo hoạt động cho năm vừa qua lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung hoạt động, VPĐD phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

Mời Quý vị xem thêm về thủ tục mở văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan