Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu

Nội dung bài viết

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một tài liệu pháp lý quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giúp bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp đối với các nhãn hiệu đặc trưng của họ. Đây là một chứng thư quan trọng cho phép người sở hữu tận hưởng quyền độc quyền sử dụng và quản lý nhãn hiệu của họ trong thị trường kinh doanh. Bài viết dưới đây công ty luật SBLAW sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Certificate of Trademark Registration) là một tài liệu pháp lý do cơ quan chính phủ cấp ra để xác nhận việc đăng ký và bảo vệ một nhãn hiệu (hoặc thương hiệu) cho một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nhãn hiệu có thể là biểu tượng, tên thương hiệu, slogan, hoặc bất kỳ loại dấu hiệu nào đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cung cấp cho chủ sở hữu quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong quốc gia hoặc khu vực đã đăng ký.

Việc đăng ký nhãn hiệu đảm bảo rằng người sở hữu có quyền hợp pháp sử dụng nhãn hiệu đó và có thể bảo vệ chống lại việc sử dụng trái phép bởi người khác. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường bao gồm thông tin về nhãn hiệu, chủ sở hữu, phạm vi bảo vệ, ngày đăng ký, và các điều khoản liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu. Nó là một công cụ quan trọng để đảm bảo quyền sở hữu và quản lý nhãn hiệu trong thị trường kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Mọi tài liệu pháp lý, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đều có hiệu lực trong một thời hạn cụ thể và phạm vi định sẵn. Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, khi nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định trong khoảng thời gian 18 đến 24 tháng. Nếu đạt được sự chấp thuận, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu sẽ phải thanh toán phí cấp văn bằng để nhận được văn bằng bảo hộ.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn và sẽ có giá trị trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Lưu ý rằng bạn có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn cũng kéo dài 10 năm. Tuy giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có vẻ là một công cụ pháp lý để bảo vệ chủ sở hữu trong trường hợp tranh chấp, nhưng theo Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành, trong vòng 05 năm liên tục, nếu không có dấu hiệu rõ ràng về việc sử dụng nhãn hiệu, có thể xảy ra yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, trong trường hợp nhãn hiệu được sử dụng ít nhất một lần trong vòng 03 tháng trước khi có yêu cầu chấm dứt hiệu lực, thì giấy chứng nhận vẫn sẽ được bảo tồn.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Những thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Những thông tin có trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 1. Số giấy chứng nhận
 2. Thông tin về chủ sở hữu giấy chứng nhận, bao gồm tên và địa chỉ của chủ sở hữu
 3. Thông tin về số đơn đăng ký nhãn hiệu và ngày nộp đơn
 4. Thông tin về nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ đã đăng ký
 5. Số quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký
 6. Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu mới nhất

Dưới đây là mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận thương hiệu mới nhất hiện nay. Quý khách có thể copy về tham khảo:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Số: 

      Chủ Giấy chứng nhận:

      (Địa chỉ)

      Số đơn:

      Ngày nộp đơn:

      Cấp theo Quyết định số: .../QĐ-SHTT, ngày:............................

Có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

 

 

 

 

                                                                                                                       Cục trưởng

                                              (Mã vạch)

Giấy chứng nhận nhãn hiệu, thương hiệu được cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ thì có dạng như sau:

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hợp pháp bạn cần nộp đơn vào Cục Sở hữu trí tuệ. Quy trình gồm 3 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ

Để bắt đầu quá trình đăng ký nhãn hiệu, quý khách cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • 02 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo mẫu số 04-NH.
 • 09 Mẫu nhãn hiệu kèm theo, ngoài 01 mẫu được gắn vào tờ khai.
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, chẳng hạn như Giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức: 01 bản.
 • 01 Giấy ủy quyền nộp đơn (nếu có).
 • 01 bản sao của Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nếu quý khách gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Ngoài ra, đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, quý khách cần bổ sung Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, cùng với các tài liệu khác trong trường hợp đặc biệt.

Bước 2: Nộp Hồ sơ

Đăng ký Khi đã hoàn tất hồ sơ, quý khách tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng. Tại đây, quý khách sẽ phải thanh toán lệ phí nộp đơn, với mức 150.000 VNĐ cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ (có tối đa 6 sản phẩm hoặc dịch vụ).

Đối với đơn đăng ký có hơn 06 sản phẩm hoặc dịch vụ, quý khách sẽ phải nộp thêm 30.000 VNĐ cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ thứ 7 trở đi.

Bước 3: Theo dõi Kết quả và Nộp Phí Cấp Văn bằng Bảo hộ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của quý khách sẽ phải trải qua hai giai đoạn thẩm định chính:

Thẩm định hình thức:

Giai đoạn này kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn đăng ký. Thời gian thẩm định hình thức đơn kéo dài 01 tháng tính từ ngày nộp đơn.

Thẩm định nội dung:

Giai đoạn này nhằm đánh giá khả năng của nhãn hiệu để được bảo hộ theo các điều kiện đã định. Thời gian thẩm định nội dung đơn kéo dài không quá 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Sau khi xem xét và đánh giá nhãn hiệu của quý khách đủ điều kiện để cấp văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi thông báo đóng lệ phí cấp bằng cho chủ sở hữu. Chủ sở hữu cần đóng phí cấp và sau đó sẽ nhận được văn bằng sau khoảng thời gian từ 02 đến 03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí.

Nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ - IP Việt Nam
Nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ - IP Việt Nam

Quá trình này đòi hỏi sự theo dõi cẩn thận và tuân thủ các thời hạn quy định để đảm bảo rằng việc đăng ký nhãn hiệu của quý khách được thực hiện một cách thành công và hiệu quả. Sau đó nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu. Liên hệ ngay SBLAW nếu có vấn đề thắc mắc cần tư vấn và giúp đỡ.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan