Giải quyết tranh chấp kinh doanh tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Nội dung bài viết

Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) ra đời nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hoặc các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật.

Với tư cách là môt hãng luật tư vấn kinh doanh, SBLaw đã tham gia nhiều vụ giải quyết tranh chấp tại VIAC, gần đây nhất là việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một liên doanh dầu khí chống lại việc khởi kiện của nhà thầu, giá trị của vụ tranh chấp là 10 triệu USD, bảo vệ một doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ khởi kiện một doanh nghiệp Việt Nam về tranh chấp chất lượng hàng hóa với giá trị tranh chấp là 1 triệu USD.

luật sư nguyễn thanh hà tại viac
Luât sư Nguyễn Thanh Hà, luật sư của bị đơn tại VIAC

Chúng tôi nhận thấy rằng phương thức giải quyết tranh chấp tại VIAC có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương thức giải quyết tranh chấp khác:

Thứ nhất: các trọng tại viên tại VIAC là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về các lĩnh vực mà mình giải quyết, vì vậy, trọng tài viên có thể đưa ra được những phán quyết hợp lý và sát với thực tế.

Thứ hai: các trọng tài viên đều khách quan, công tâm và hết sức tránh những vấn đề tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình giải quyết tranh chấp. Vì vậy, phán quyết được đưa ra là khách quan, công tâm.

Thứ ba: quy trình tố tụng trọng tài đơn giản hơn rất nhiều so với tòa án, ví dụ các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho tòa không phải hợp pháp hóa lãnh sự, các tài liệu tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt, đây là một lợi thế rất lớn so với các quy trình tố tụng khác.

Thứ tư: do phiên họp trọng tài là phiên họp kín, vì vậy, việc giữ gìn bí mật kinh doanh, bí mật thông tin của các bên được đảm bảo.

Thứ năm: so với việc giải quyết tranh chấp bằng tòa án, lợi thế của trọng tài là các bên có thể lựa chọn trọng tài viên để giải quyết tranh chấp. Việc chọn trọng tài theo nguyên tắc nguyên đơn chọn một trọng tài viên, bị đơn chọn một trọng tài viên và hai trọng tài viên có thể bầu một trọng tài viên thứ ba làm chủ tịch hội đồng trọng tài. Đối với tòa án, việc lựa chọn hội đồng xét xử là không thể.

Từ những lợi thế nói trên, các luật sư của SBLaw thường tư vấn cho khách hàng khi có xảy ra tranh chấp, có thể lựa chọn VIAC làm bên giải quyết tranh chấp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan