Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào luật sư, mình hiện đang kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng. Mình đang băn khoăn không biết cách tính thuế TNDN đối với loại hình kinh doanh của mình như thế nào? Mong Luật sư có thể tư vấn giúp mình

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn Pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến pháp lý như sau:

Theo Điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thuế TNDN được tính theo công thức sau:

Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH-CN (nếu có)) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó Thu nhập tính thuế là thu nhập sau khi lấy thu nhập chịu thuế trừ đi các thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển

Theo Điều 4, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định các thu nhập được miễn thuế như sau:

"Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.

4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV.

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải.

9. Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội; thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật; thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

10. Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hoá khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hoá khác; phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về thuế suất Thu nhập doanh nghiệp, thông thường nếu bạn chỉ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, ăn uống thì thuế TNDN được áp dụng theo Điều 10, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 2013)

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

Tuy nhiên, nếu việc kinh doanh của bạn thuộc 1 trong các trường hợp tại Điều 13, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (Sửa đổi bổ sung năm 2013) thì sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế suất và được hưởng mức thuế suất TNDN khác.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan