Thông báo hiệu lực Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế.

Nội dung bài viết

Ngày 04/07/2024, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 2862/TCT-HTQT 2024 thông báo hiệu lực Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế. Căn cứ Thông báo số 08/2024/TB-LPQT ngày 26/01/2024 của Bộ Ngoại giao thông báo Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (Hiệp định MAAC), làm tại Pa-ri ngày 27/5/2022, đã được Việt Nam ký ngày 22/3/2023 tại Pa-ri, Pháp, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 01/12/2023; Căn cứ Điều 28 (Ký và hiệu lực của Hiệp định) của Hiệp định MAAC và kết quả trao đổi với Ban thư ký Diễn đàn toàn cầu của OECD về thời kỳ áp dụng để thực hiện trao đổi thông tin theo Hiệp định MAAC;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định MAAC như sau:

Ngày Hiệp định MAAC có hiệu lực đối với Việt Nam: từ ngày 01/12/2023.

Ngày áp dụng thực hiện để hỗ trợ trao đổi thông tin đối với các giai đoạn tính thuế: bắt đầu từ ngày 01/01 /2024.

Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này danh sách các nước/vùng lãnh thổ đã ký Hiệp định MAAC và thông báo loại thuế mà Hiệp định sẽ áp dụng bao gồm cả thuế GTGT.

Xem toàn bộ nội dung tại: Công văn 2862/TCT-HTQT 2024 thông báo hiệu lực Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan