Tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân

Nội dung bài viết

Ngày 04/07/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2873/TCT-DNNCN về việc tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

Nhận thấy nhiều đối tượng lợi dụng việc ngành Thuế triển khai các dịch vụ thuế điện tử phục vụ NNT, đã sử dụng một số thủ đoạn công nghệ, kỹ thuật để mạo danh cán bộ thuế, cơ quan thuế, lừa đảo đánh cắp, chiếm đoạt thông tin, tài sản của NNT, do vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu:

  1. Các cơ quan Thuế tiếp tục chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời lưu ý, cảnh báo người nộp thuế về các hình thức lừa đảo, khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa
  2. Xử lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp sử dụng thông tin của cá nhân (Tên, MST, số CCCD) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế TNDN trong khi không phát sinh trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân.

Bên cạnh đó, khi nhận được phản ánh của cá nhân về việc bị doanh nghiệp lợi dụng thông tin, cơ quan Thuế chủ động phối hợp, chuyển thông tin cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp để có biện pháp xác minh, xử lý qua đó hỗ trợ người nộp thuế, tránh trường hợp yêu cầu cá nhân tự liên hệ, tăng thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn các cá nhân biết về lợi ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu, theo dõi và kiểm soát nghĩa vụ thuế của bản thân.

  1. Các cơ quan Thuế triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn và bảo mật thông tin dữ liệu, phòng ngừa lộ, lọt thông tin cá nhân. Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) tổ chức theo dõi, giám sát an toàn thông tin để kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ tấn công vào hệ thống CNTT ngành Thuế.
  2. Các đơn vị: Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Văn phòng, Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, nắm bắt thông tin về các hình thức lừa đảo để kịp thời thông tin, cảnh báo cho người nộp thuế.

Xem toàn bộ nội dung tại: Công văn số 2873/TCT-DNNCN về việc tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan