Soạn thảo hợp đồng là gì? Các bước soạn thảo hợp đồng

Nội dung bài viết

Hợp đồng không chỉ là văn bản ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên mà còn là căn cứ để giải quyết tranh chấp về sau. Vì vậy, việc soạn thảo hợp đồng đảm bảo đúng về hình thức và chính xác về nội dung giao dịch là rất quan trọng.

Soạn thảo hợp đồng là gì?

Soạn thảo hợp đồng là quá trình viết lên và chuẩn bị nội dung cho một văn bản pháp lý, thường là một bản hợp đồng, trước khi được các bên liên quan ký kết. Quá trình này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các điều khoản và điều kiện, các quy định pháp lý và các chi tiết khác mà cần được xác định rõ ràng trong hợp đồng.

6 Điểm quan trọng thi tiến hành soạn thảo hợp đồng

Quá trình soạn thảo hợp đồng bao gồm các bước sau đây:

  1. Xác định Mục Tiêu: Hiểu rõ mục đích và đặt ra các điều kiện cụ thể mà bản hợp đồng cần bao gồm.
  2. Thu Thập Thông Tin: Tìm hiểu thông tin và yêu cầu cần thiết, bao gồm thông tin về các bên tham gia, quy định pháp lý, và các yếu tố ảnh hưởng.
  3. Soạn Thảo Nội Dung: Bắt đầu viết các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, sắp xếp chúng theo thứ tự logic và đảm bảo chúng rõ ràng và dễ hiểu.
  4. Kiểm Tra và Sửa Lỗi: Kiểm tra kỹ lưỡng nội dung để đảm bảo rằng không có sai sót hoặc nhầm lẫn. Sửa lỗi và điều chỉnh khi cần thiết.
  5. Thảo Luận và Đàm Phán: Thảo luận với các bên tham gia để đảm bảo rằng mọi người đều đồng ý với các điều khoản của hợp đồng. Điều này có thể liên quan đến việc đàm phán và điều chỉnh nội dung.
  6. Ký Kết: Sau khi mọi bên đã đồng ý với nội dung, hợp đồng được chuẩn bị để ký kết chính thức.

Quá trình này yêu cầu sự chuyên sâu về pháp lý và chú ý đến chi tiết để đảm bảo rằng hợp đồng là một tài liệu hợp lý và rõ ràng, và có thể giải quyết mọi tranh chấp nếu có.

4 Bước soạn thảo hợp đồng cơ bản

Theo đó, để soạn thảo được một bản hợp đồng về cơ bản người soạn thảo cần tiến hành theo 04 bước như sau:

Bước 1: Thu thập thông tin về nội dung giao dịch

Trước khi bắt đầu quá trình soạn thảo một hợp đồng, quá trình quan trọng đầu tiên là tiến hành một nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung của giao dịch giữa các bên liên quan. Bởi vì hợp đồng thực chất là việc chuyển đổi các thỏa thuận của các bên thành văn bản sử dụng ngôn ngữ pháp lý. Do đó, việc hiểu rõ về nội dung của giao dịch là quan trọng để có thể soạn thảo hợp đồng phản ánh chính xác ý chí và cam kết của mỗi bên.

Đồng thời, việc thu thập thông tin về nội dung giao dịch giúp người soạn thảo hợp đồng có cái nhìn tổng quan, từ đó xác định hướng đi chính xác cho việc soạn thảo loại hợp đồng phù hợp với yêu cầu cụ thể của giao dịch.

Bước 2: Tìm quy định pháp luật điều chỉnh từng nội dung

Sau khi đã hiểu rõ về nội dung của giao dịch, người soạn thảo hợp đồng sẽ tiến hành xác định loại hợp đồng cần soạn, có thể là hợp đồng dân sự, kinh doanh – thương mại, hoặc lao động. Việc này giúp xác định được pháp luật điều chỉnh giao dịch đó, vì hợp đồng là một văn bản pháp lý phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc các thỏa thuận có hiệu lực và không vi phạm quy định của pháp luật, cũng như không xâm phạm đạo đức xã hội.

Trong quá trình soạn thảo, người lập hợp đồng cần lựa chọn quy định pháp lý cho từng phần của hợp đồng và đảm bảo tuân thủ theo quy định này. Đây là những quy tắc chung, là khung hành lang pháp lý, và đồng thời là cơ sở làm cho thỏa thuận trở nên có giá trị và hiệu lực. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, người lập hợp đồng không nhất thiết phải sao chép hoàn toàn các điều luật, mà phải chọn lọc và thiết kế lại bằng ngôn ngữ hợp đồng, với điều kiện là không vi phạm quy định của pháp luật.

Bước 3: Soạn dự thảo hợp đồng

Sau khi đã hiểu rõ về nội dung của giao dịch, người soạn thảo hợp đồng sẽ tiến hành xác định loại hợp đồng cần soạn, có thể là hợp đồng dân sự, kinh doanh – thương mại, hoặc lao động. Việc này giúp xác định được pháp luật điều chỉnh giao dịch đó, vì hợp đồng là một văn bản pháp lý phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc các thỏa thuận có hiệu lực và không vi phạm quy định của pháp luật, cũng như không xâm phạm đạo đức xã hội.

Trong quá trình soạn thảo, người lập hợp đồng cần lựa chọn quy định pháp lý cho từng phần của hợp đồng và đảm bảo tuân thủ theo quy định này. Đây là những quy tắc chung, là khung hành lang pháp lý, và đồng thời là cơ sở làm cho thỏa thuận trở nên có giá trị và hiệu lực. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, người lập hợp đồng không nhất thiết phải sao chép hoàn toàn các điều luật, mà phải chọn lọc và thiết kế lại bằng ngôn ngữ hợp đồng, với điều kiện là không vi phạm quy định của pháp luật.

Bước 4: Gửi dự thảo cho các bên liên quan kiểm tra và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành bản dự thảo hợp đồng, người soạn thảo cần chuyển gửi nó cho các bên liên quan để những chủ thể tham gia giao dịch, những người có quyền và nghĩa vụ trực tiếp liên quan, xác nhận tính chính xác của hợp đồng. Họ đóng vai trò quan trọng vì họ hiểu rõ về giao dịch và có trách nhiệm thực hiện theo những điều đã thỏa thuận. Khi các bên đồng ý với bản dự thảo, người soạn thảo hợp đồng có thể chuyển sang bước soạn bản hợp đồng chính thức.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản từ SBLAW về quy trình soạn thảo hợp đồng trong giao dịch. Hy vọng rằng những tư vấn này sẽ hữu ích cho quý khách hàng và những người tham gia trong quá trình soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ và chính xác.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan