Xin báo giá dịch vụ đóng cửa Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện nay, bên em có VPĐD của công ty mẹ ở bên Nhật mở tại Việt Nam và muốn làm thủ tục đóng cửa VPĐD này.(các nghĩa vụ liên quan đến thuế má bên em đã làm xong, chỉ cần làm thủ tục đóng cửa VPĐD thôi)

Vậy SBLAW cho em xin báo giá dịch vụ nếu nhờ bên anh làm nhé.

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

Phạm vi dịch vụ dự kiến mà SB Law cung cấp cho Khách hàng cho mục đích đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam như sau:

Soạn thảo hồ sơ:

Thông báo các tài liệu và thông tin cần chuẩn bị theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam;

Chuẩn bị hồ sơ cho mục đích yêu cầu đóng cửa văn phòng đại diện bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

Làm việc với Khách hàng để hoàn thiện hồ sơ;

Điều chỉnh hồ sơ dựa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của Khách hàng;

Tư vấn sơ bộ cơ quan chức năng về dự thảo hồ sơ;

Hoàn thiện hồ sơ và gửi cho Khách hàng để thực hiện

Thủ tục hành chính:

Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Cập nhật tiến độ thực hiện công việc cho Khách hàng đến khi cơ quan chức năng chính thức tiếp nhận Thông báo đóng cửa văn phòng đại diện.

GIÁ DỊCH VỤ:

Giá dịch vụ để thực hiện phạm vi công việc nêu tại Mục 3 trên đây là 12,650,000VNĐ (Mười hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn Việt Nam Đồng)

Mời các bạn xem thêm về thủ tục mở văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam tại đây:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan