Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung bài viết

Để tạo thuận lợi cho khách hang trong việc tham khảo dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, SBLAW đưa ra một số thông tin ngắn gọn để Quý khách hàng tham khảo:

 

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Cơ sở giáo dục nước ngoài đã được cấp phép thành lập và hoạt động hợp pháp ở quốc gia sở tại ít nhất 05 năm sẽ được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Thúc đẩy hợp tác với cơ sở giáo dục Việt Nam thông qua xúc tiến xây dựng chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục được phía Việt Nam quan tâm;
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo, triển lãm trong lĩnh vực giáo dục nhằm giới thiệu về tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;
- Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giáo dục đã ký kết với các tổ chức, cơ sở giáo dục Việt Nam. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để đảm bảo thực hiện thành công việc thành lập văn phòng đại diện của Khách hàng tại Việt Nam, Quý Khách hàng cần lưu ý một số vấn đề pháp lý sau đây:
- Qúy Khách hàng cần cung cấp được đầy đủ các giấy tờ pháp lý chứng minh việc thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài với thời hạn ít nhất 05 năm tính đến ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Người được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam của Khách hàng nên là người có trình độ ít nhất từ Tiến sỹ trở lên và đã từng có một số công trình nghiên cứu và các công bố nghiên cứu khoa học uy tín. Lý lịch của Người đứng đầu văn phòng đại diện được coi là một trong các tài liệu bắt buộc phải đệ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xin cấp phép thành lập.
SB Law lưu ý rằng, yêu cầu nói trên không phải là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, việc đáp ứng yêu cầu này là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo cơ hội thành công cho công việc;
- Khách hàng cần phải có dự kiến tương đối chi tiết về các kế hoạch triển khai hoạt động quảng bá cũng như hợp tác của mình
tại Việt Nam;
- Trụ sở dự kiến đặt văn phòng đại diện phải đảm bảo hợp pháp và phù hợp với quy hoạch của Thành phố.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan