Văn phòng đại diện có được phép kinh doanh không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Văn phòng đại diện có thực hiện chức năng kinh doanh được không? Nếu không thì bị phạt bao nhiêu nếu văn phòng đại diện kinh doanh?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 đưa ra định nghĩa về văn phòng đại diện như sau “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.”

Như vậy, theo đúng như định nghĩa, văn phòng đại diện không có chức năng thực hiện hoạt động kinh doanh.

Hiện tại, pháp luật Việt nam chưa có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện mà mới chỉ có quy định về quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tại điều 17 và 18 Luật thương mại 2005. Trong đó, Khoản 1 điều 18 quy định văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài “Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.”

Cùng với đó, Điểm b Khoản 3 điều 86 Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quy định phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng nếu văn phòng đại diện của thương nhân tại nước ngoài có hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép của văn phòng đại diện. Mà nội dung hoạt động trong giấy phép của văn phòng đại diện không có việc thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ, kinh doanh sinh lời tại Việt Nam.

Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước, có thể tham khảo Điểm a Khoản 1 Điều 37 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 37. Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh;

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan