Văn phòng đại diện có được kinh doanh sinh lợi nhuận với khách hàng không?

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư Nhật Bản, đang cân nhắc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, chúng tôi có câu hỏi là văn phòng đại diện có được liên hệ tiến hành hoạt động kinh doanh sinh lợi nhuận với khách hàng không? hay chỉ được tiến hành những hoạt động phi lợi nhuận?

Luật sư trả lời: Văn phòng đại diện hoàn toàn không phải là một hình thức đầu tư nước ngoài. Văn phòng đại diện chỉ là một hình thức hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam để thúc đẩy hoạt động giao thương, tiếp thị, tìm hiểu thị trường.... Văn phòng đại diện không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động nào nhằm thu lợi nhuận trực tiếp.

Trong trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), do không thành lập pháp nhân mới, nhà đầu tư nước ngoài thường ưu tiên lựa chọn thành lập văn phòng đại diện để thuận tiện trong việc phối hợp với bên phía Việt Nam trong việc điều hành các công việc của dự án tại Việt Nam.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan