Tư vấn về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình là công ty cổ phần, có trụ sở tại Đà Nẵng, nay bên mình có nhu cầu ghi nhận thay đổi nội dung trong đăng ký kinh doanh, cụ thể là tăng vốn điều lệ.

Không biết bên mình phải tiến hành những thủ tục gì? Vui lòng báo giá dịch vụ này.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi xin gửi Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Khách hàng xem xét:

I- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHÉP

Trong trường hợp của Khách hàng, trình tự thủ tục sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ.

Thời gian dự kiến hoàn tất: 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Cập nhật thông tin về sự điều chỉnh lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Thời gian dự kiến hoàn tất: 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ.

Chúng tôi lưu ý rằng, sau khi thực hiện việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, Khách hàng cần thực hiện việc thông báo đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp, và thực hiện việc điều chỉnh các giấy phép khác có thể hiện nội dung vốn điều lệ của doanh nghiệp một cách tương ứng.

II- PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

§ Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết (Phụ lục B đính kèm tại đây);

§ Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn bằng tiếng Việt;

§ Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§ Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của Khách hàng và cơ quan có thẩm quyền.

2. Thủ tục cấp phép:

§ Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;

§ Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§ Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như yêu cầu thêm (nếu có);

§ Thay mặt Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh.

3. Thủ tục sau cấp phép:

§ Thông báo về các nội dung điều chỉnh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

III- TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển giao bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép. Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này.

IV- PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SBLaw như được đề cập ở Mục 3 nêu trên là: 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng). Phí dịch vụ trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm các chi phí phát sinh nêu tại Phụ lục A đính kèm (nếu có).

Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SBLaw khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SBLaw. SBLaw sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan