Tư vấn đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Nội dung bài viết

Khi nhà sáng chế Việt Nam (KHÁCH HÀNG) mong muốn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam, S&B Law, là một công ty luật tư vấn sở hữu trí tuệ, với nhiều luật sư sáng chế giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ thủ tục này.

Phạm vi dịch vụ sở hữu trí tuệ của S&B Law.

Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho KHÁCH HÀNG trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT.

Dịch vụ đại diện đăng ký sáng chế của KHÁCH HÀNG theo Hiệp ước PCT, gồm các công việc sau đây:

- Rà soát và hoàn chỉnh bộ hồ sơ đăng ký sáng chế và các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

- Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT lên Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam(Cục SHTT)để chuyển đơn đi quốc tế.

- Thay mặt KHÁCH HÀNG nộp phí đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT.

- Theo dõi đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT cho tới khi có kết quả cuối cùng (Nhận được thông báo nộp đơn từ Văn phòng quốc tế)

Thời hạn thực hiện đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ KHÁCH HÀNG, S&B Law có nhiệm vụ nộp hồ sơ nói trên lên Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Trong vòng 30-40 ngày kể từ thời điểm nộp đơn CụcSHTTsẽ ra thông báo về việc có chấp nhận lấy ngày nộp đơn tại Việt Nam là ngày nộp đơn quốc tế hay không.

Nếu được chấp nhận, S&B LAW sẽ thông báo cho KHÁCH HÀNG về số đơn và ngày nộp đơn đăng ký quốc tế. Trường hợp cần phải bổ sung tài liệu để làm rõ về yếu tố kỹ thuật của bản mô tả sáng chế, Cục SHTT sẽ ra thông báo để người nộp đơn sửa và bổ sung tương ứng. Khi đó, ngày nộp đơn quốc tế là ngày Cục SHTT nhận được bản sửa đổi, bổ sung đó..

Trong vòng 13 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT sẽ nộp bản sao đơn đăng ký cho văn phòng quốc tế và bản tra cứu cho Cơ quan được Cục SHTT lựa chọn để tiến hành tra cứu.

Công bố đơn quốc tế: Văn phòng quốc tế tiến hành việc công bố đơn sau khi kết thúc 18 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Sau khi nhận được kết quả tra cứu từ Cơ quan được Cục SHTT lựa chọn, nếu kết quả tra cứu cho thấy sáng chế chưa đáp ứng một hoặc toàn bộ các tiêu chuẩn bảo hộ: mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp, KHÁCH HÀNG có quyền tiến hành bước sửa đổi, giải trình. Việc giải trình, sửa đổi như vậy là không bắt buộc.

Trong trường hợp phát sinh việc giải trình, sửa đổi thì đơn sẽ được trải qua một giai đoạn: tra cứu sơ bộ tiếp và KHÁCH HÀNG phải đóng phí cho việc tra cứu tiếp này.

Trên đây là dịch vụ và thời hạn xử lý đơn PCT, KHÁCH HÀNG có thể liên hệ trực tiếp với các luật sư sáng chế của S&B Law để được tư vấn sâu hơn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan