Giải pháp hữu ích là gì? Quy định đăng ký giải pháp hữu ích

Nội dung bài viết

Giải pháp hữu ích là một trong những tài sản trí tuệ có giá trị lớn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm vững các quy định của pháp luật để đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích kịp thời, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để giúp Quý khách hàng nắm rõ các quy định và trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, Công ty Luật SBLAW đưa ra các thông tin cơ bản về giải pháp hữu ích là gì như sau

Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là một phương tiện giải quyết các thách thức hay vấn đề cụ thể thông qua việc phát triển các sản phẩm hoặc quy trình kỹ thuật, sử dụng các quy luật tự nhiên để đạt được hiệu suất tối ưu. Những giải pháp này thường nhằm cải thiện hoặc thay đổi một quy trình hiện tại để mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí, hoặc tối ưu hóa sự sử dụng tài nguyên.

Bằng cách sáng tạo và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, giải pháp hữu ích có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả với những thách thức ngày nay. Ví dụ, trong lĩnh vực công nghiệp, việc áp dụng tự động hóa quy trình sản xuất có thể tăng cường năng suất và giảm thiểu sai sót. Cũng có thể sử dụng các giải pháp bền vững để giảm tác động tiêu cực đối với môi trường, như sử dụng nguồn năng lượng tái tạo hoặc quản lý chất thải hiệu quả.

Đồng thời, việc tích hợp công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và quản lý dữ liệu có thể là một giải pháp hữu ích trong thế kỷ 21. Sự đổi mới liên tục và sự linh hoạt trong việc áp dụng giải pháp kỹ thuật sẽ giúp các tổ chức và cá nhân tiến bộ và đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả nhất.

Giải pháp hữu ích là gì
Giải pháp hữu ích là gì?

Cách viết giải pháp hữu ích

Trong hồ sơ đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, hai tài liệu quan trọng nhất bao gồm Bản mô tả giải pháp hữu ích và Bản tóm tắt giải pháp hữu ích. Bản mô tả giải pháp hữu ích được chia thành hai phần chính: Phần mô tả và Phần phạm vi bảo hộ.

Phần mô tả

Phải tiết lộ toàn bộ bản chất của giải pháp kỹ thuật được yêu cầu bảo hộ. Trong phần mô tả, cần cung cấp đầy đủ thông tin đến mức mà bất kỳ người nào có kiến thức trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cũng có thể thực hiện được giải pháp đó. Đồng thời, phải làm rõ tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật. Phần mô tả nên bao gồm các thành phần được trình bày theo trình tự sau:

 • Tên giải pháp hữu ích,
 • Lĩnh vực sử dụng,
 • Tình trạng kỹ thuật,
 • Mục đích, bản chất kỹ thuật,
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo,
 • Mô tả chi tiết các phương án thực hiện giải pháp hữu ích,
 • Ví dụ thực hiện giải pháp hữu ích,
 • Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

Phần phạm vi (yêu cầu)

Bảo hộ được sử dụng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với giải pháp hữu ích. Phạm vi bảo hộ cần được trình bày một cách ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với phần mô tả hình vẽ, nơi cần làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu bảo hộ.

Bản tóm tắt giải pháp hữu ích được sử dụng để tóm gọn một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về giải pháp hữu ích cần bảo hộ. Bản tóm tắt phải làm nổi bật những thông tin chính về bản chất của giải pháp kỹ thuật và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Hơn nữa, bản tóm tắt có thể đi kèm với hình vẽ và công thức đặc trưng. Tất cả các hình vẽ và công thức đặc trưng (nếu có) chỉ được trình bày trong một nửa trang A4 và phải được trình bày một cách rõ ràng.

Cách viết giải pháp hữu ích
Cách viết giải pháp hữu ích

Quy định giải pháp hữu ích

Quy định về giải pháp hữu ích bao gồm quyền đăng ký và quyền của chủ sở hữu giải pháp hữu ích.

Quyền đăng ký giải pháp hữu ích

Theo quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu Trí tuệ, các tổ chức và cá nhân dưới đây được phép đăng ký giải pháp hữu ích:

 1. Tác giả, người tạo ra giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí cá nhân.
 2. Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí và phương tiện vật chất cho tác giả thông qua các hình thức giao việc hoặc thuê việc, trừ khi có các thỏa thuận khác.
 3. Trong trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra giải pháp hữu ích, mọi tổ chức và cá nhân đều có quyền đăng ký, và quyền đăng ký này chỉ được thực hiện khi có sự đồng thuận của tất cả các tổ chức và cá nhân đó.

Người có quyền đăng ký cũng được phép chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức hoặc cá nhân khác thông qua hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trong trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Quyền của chủ sở hữu giải pháp hữu ích

Chủ sở hữu Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đươc hưởng các quyền sau:

 1. Quyền Sử dụng và Cho phép Sử dụng: Chủ sở hữu có quyền sử dụng giải pháp hữu ích để sản xuất các sản phẩm được bảo hộ, triển khai quy trình được bảo hộ, tận dụng các ứng dụng, thực hiện các hoạt động lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông, nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ.
 2. Quyền Ngăn Cấm Sử Dụng của Người Khác: Chủ sở hữu có quyền ngăn cản người khác sử dụng giải pháp hữu ích, đảm bảo quyền độc quyền và kiểm soát việc áp dụng và thực hiện giải pháp đó.

Định đoạt giải pháp hữu ích.

Các đối tượng không được bảo hộ độc quyền theo quy định tại Điều 59 của Luật Sở hữu Trí tuệ bao gồm:

 1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
 2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.
 3. Cách thức thể hiện thông tin.
 4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.
 5. Giống thực vật, giống động vật.
 6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.
 7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.
Quy định giải pháp hữu ích
Quy định giải pháp hữu ích

Bảo hộ giải pháp hữu ích

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích

 1. Không phải là hiểu biết thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
 2. Có tính mới.

Giải pháp hữu ích được xem là có tính mới khi chưa bị tiết lộ công khai dưới bất kỳ hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc các hình thức khác tại trong nước hoặc quốc tế trước ngày nộp đơn đăng ký hoặc trước ngày ưu tiên, nếu có, trong trường hợp đơn đăng ký được ưu tiên. Nó cũng không bị coi là đã tiết lộ công khai nếu chỉ có một số người được biết và có trách nhiệm giữ bí mật về giải pháp hữu ích đó.

Giải pháp hữu ích không mất tính mới nếu người có quyền đăng ký hoặc người nhận thông tin về giải pháp hữu ích bị tiết lộ công khai trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó, miễn là đơn đăng ký được nộp tại Việt Nam trong thời hạn 12 tháng từ ngày tiết lộ.

 1. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Giải pháp hữu ích được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có khả năng chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc thực hiện quy trình lặp đi lặp lại là nội dung chính của giải pháp hữu ích và mang lại kết quả ổn định.

Thời hạn bảo hộ giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Bảo hộ giải pháp hữu ích
Bảo hộ giải pháp hữu ích

Đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích

 1. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là gì?

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là một văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với giải pháp hữu ích.

Quá trình đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích là hoạt động mà tổ chức hoặc cá nhân, là chủ sở hữu của giải pháp hữu ích, thực hiện bằng cách nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mục tiêu của quá trình này là nhận được Bằng độc quyền giải pháp hữu ích từ cơ quan nhà nước, chứng nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của họ đối với giải pháp hữu ích tương ứng.

 1. Tại sao cần phải đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là cơ sở để xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với giải pháp hữu ích khi đối mặt với tổ chức và cá nhân khác, hỗ trợ chủ sở hữu giải pháp hữu ích trong việc chứng minh quyền sở hữu trong trường hợp tranh chấp.

Chủ sở hữu Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được độc quyền quyền khai thác và sử dụng giải pháp trong khoảng thời gian 10 năm từ ngày nộp đơn đăng ký, có quyền ngăn cản người khác sử dụng và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý bất kỳ hành vi xâm phạm nào.

Nếu chủ sở hữu không sử dụng giải pháp vào mục đích sản xuất kinh doanh, có thể chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu cho tổ chức hoặc cá nhân khác để tạo nguồn thu. Hơn nữa, chủ sở hữu có thể sử dụng giải pháp hữu ích để đóng góp vốn đầu tư cùng với các đối tác.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích không chỉ là bằng chứng cho trình độ chuyên môn và năng lực của doanh nghiệp mà còn làm tăng uy tín của nó trong mắt nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích
Đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích

Dịch vụ đăng ký giải pháp hữu ích của SBLAW

Dưới đây là một số điểm nổi bật về dịch vụ đăng ký giải pháp hữu ích của SBLAW:

 • Chuyên nghiệp và kinh nghiệm: SBLAW là một công ty pháp lý có uy tín, với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký giải pháp hữu ích.
 • Hỗ trợ toàn diện: Không chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký giải pháp hữu ích mà còn hỗ trợ toàn diện trong quá trình thực hiện các bước liên quan, từ nộp đơn đăng ký đến việc duyệt và theo dõi quy trình.
 • Tư vấn pháp lý chuyên sâu: SBLAW có khả năng cung cấp tư vấn pháp lý chuyên sâu về các khía cạnh của đăng ký giải pháp hữu ích, giúp khách hàng đưa ra những quyết định thông tin và hiệu quả.
 • Hiệu quả và tin cậy: SBLAW cam kết đảm bảo hiệu quả và tính tin cậy cao trong quá trình đăng ký giải pháp hữu ích, mang lại giá trị và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp cho khách hàng

Trên đây là toàn bộ thông tin về giải pháp hữu ích là gì? Cũng như các quy định về giải pháp hữu ích. SBLAW chú trọng đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp đội ngũ khách hàng hiểu rõ hơn về quá trình và giải pháp của họ. Nếu quý khách có nhu cầu đăng ký giải pháp hữu ích vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Tham khảo thêm >> Đăng ký sáng chế

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan