Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình muốn nhờ Quý công ty tư vấn các bước để đăng ký mở văn phòng đại diện của Tổ chức phi chính phủ từ Brunei.

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Tổ chức phi chính phủ (“NGO”) được cho phép hoạt động tại Việt Nam phải là tổ chức được thành lập hợp pháp theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam.

Trước khi thành lập, cần phải xác định xem NGO của Brunei hoạt động trong lĩnh vực nào. Nếu họ hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển hoặc viện trợ nhân đạo thì sẽ được khuyến khích hoạt động tại Việt Nam.

Đối với thủ tục thành lập Văn phòng đại diện của NGO thì điều kiện để lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của NGO nước ngoài bao gồm:

(i) Đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam;

(ii) Có cam kết hoạt động dài hạn thông qua các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt;

(iii) Đã hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian ít nhất hai năm.

(iv) Văn phòng đại diện chỉ được đặt tại một trong 3 (ba) thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, để có thể được thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, NGO Brunei trước hết cần phải có Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam và đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam ít nhất là hai năm.

Để có thể đưa ra ý kiến tư vấn cụ thể hơn về trình tự thủ tục, thành lập Văn phòng đại diện và/hoặc các vấn đề liên quan, bạn vui lòng cung cấp cho SBLaw các thông tin chi tiết về NGO Brunei bao gồm: Giấy phép thành lập/hoạt động tại Brunei; Lĩnh vực hoạt động; Điều lệ của NGO; Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của NGO; Chương trình, dự án và/hoặc kế hoạch hoạt động tại Việt Nam.

Mời Quý vị xem thêm nội dung về việc lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài tại đây:

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan