Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình như thế nào?

Nội dung bài viết

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm tạo hình bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình

b) Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

c) Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

d) Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

e) Biên bản cam đoan của tác giả.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan