Thành lập văn phòng đại diện tại Vương quốc Campuchia

Nội dung bài viết

Vương quốc campuchia là quốc gia nằm trong khối Asean và là thị trường tiềm năng đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Để tạo hiện diện thương mại tại Campuchia, doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn việc thành lập Văn phòng đại diện tại đây.

Theo quy định của pháp luật Vương quốc Campuchia, doanh nghiệp nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Campuchia để thực hiện các hoạt động sau đây:

(a) Địa chỉ liên hệ với Khách hàng;

(b) Nghiên cứu các thông tin thương mại và thông báo cho Trụ sở chính,

(c) Nghiên cứu thị trường;

(d) Tham gia triển lãm thương mại, trưng bày sản phẩm;

(e) Mua và quản lý sản phẩm cho mục đích triển lãm thương mại;

(f) Thuê văn phòng và tuyển dụng nhân viên;

(g) Ký kết hợp đồng với Khách hàng trên cơ sở ủy quyền của công ty mẹ

Doanh nghiệp lưu ý rằng, theo Luật Vương quốc Campuchia, Văn phòng đại diện không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận.

SBLaw là một công ty Luật có mối quan hệ đối tác với các văn phòng luật sư tại Campuchia và có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Campuchia, dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1.Giai đoạn soạn thảo hồ sơ:

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ :

Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết cần chuẩn bị ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ;

Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;

Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Công ty;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2. Thủ tục cấp phép và thời gian cấp phép:

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ Khách hàng trong việc cấp giấy chứng nhận thành lập VPDD.

Trong thời gian 10~15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, SBLaw sẽ nhận lại Giấy phép thành lập của VPDD

3.Thủ tục sau cấp phép:

Đăng ký hoạt động với cơ quan thuế

Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan thuế để VPDD đi vào hoạt động là trong

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan