Tài liệu cần có trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Khi chủ thể quyền hoặc tổ chức, cá nhân khác phát hiện hành vi vi phạm và có thiệt hại từ hành vi vi phạm đó muốn xử lý vi phạm thì phải gửi đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền đến cơ quan có thẩm quyền.

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn bao gồm: Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền nếu người yêu cầu là chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền sở hữu trí tuệ; Chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra; chứng cứ nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan; Các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu của mình.

Trong trường hợp yêu cầu xử lý xâm phạm được thực hiện thông qua người đại diện theo uỷ quyền thì phải kèm theo giấy ủy quyền hoặc hợp đồng uỷ quyền có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương; nếu thông qua người đại diện theo pháp luật thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật (Điều 23 Nghị định 105/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 119/2010/NĐ-CP).

Tài liệu chứng minh khi xử lý xâm phạm quyền đối với những đối tượng pháp luật không yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.

Có một số đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp không cần cấp văn bằng bảo hộ vẫn được bảo hộ như tên thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng, bí mật kinh doanh, vậy khi gửi đơn, người yêu cầu cần bổ sung tài liệu gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 105/2006/NĐ-CP thì đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp không có xác lập văn bằng bảo hộ thì chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền là các tài liệu, hiện vật, thông tin về căn cứ phát sinh quyền, xác lập quyền tương ứng theo quy định tại khoản 2, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ và được quy định cụ thể như sau:

Đối với bí mật kinh doanh: bản mô tả nội dung, hình thức lưu giữ, cách thức bảo vệ và phương thức có được bí mật kinh doanh;

Đối với tên thương mại: bản mô tả nội dung, hình thức sử dụng và quá trình sử dụng tên thương mại;

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng: tài liệu thể hiện các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và giải trình về quá trình sử dụng để nhãn hiệu trở thành nổi tiếng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan