SBLAW tư vấn xử lý vi phạm cho ABB thành công

Nội dung bài viết

Các luật sư của SBLAW đã tư vấn và hỗ trợ tập đoàn ABB Thuỵ Sĩ tiến hành xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Việt Nam thành công.

SBLAW tóm tắt nội dung vụ việc như sau:

ABB đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm liên quan đến máy biến áp theo đơn đăng ký quốc tế số 781684, 781685, 781902

Thông qua quá trình giám sát thị trường, từ tháng 08 năm 2014, ABB phát hiện ra Công ty cổ phần máy biến thế ABB Việt Nam sử dụng yếu tố ABB trong tên doanh nghiệp và sản phẩm máy biến thế tương tự với nhãn hiệu và tên thương mại đang được bảo hộ của ABB tại Việt Nam

Ngày 29/08/2014ABB đã có đơn số NH298-14YC/KLGĐ yêu cầu Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam tiến hành giám định xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của yếu tố “ABB”

Kết luận giám định số NH298-14YC/KLGĐ ngày 24/09/2014 cho thấy dấu hiệu “ABB” gắn trên sản phẩm máy biến thế và trên các biển hiệu của Công ty CP máy biến thế ABB là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “ABB” được bảo hộ theo đơn đăng ký quốc tế số 781684, 781685, 781902 theo quy định tại điều 11 Nghị định 105/2006 sửa đổi.

Dựa vào kết luận nêu trên ABB đã có công văn yêu Công ty CP máy biến thế ABB chấm dứt hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, ngày 16/10/2014 Công ty CP máy biến thế ABB đã có Công văn số 156.14/CV/ABBVN phản hồi, theo đó từ chối thực hiện các yêu cầu đã nêu trong Thư cảnh báo yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm.

Ngày 21/11/2014, ABB đã có yêu cầu xử lý vi phạm gửi lên thanh tra Bộ khoa học và công nghệ và đã nhận được công văn số 40/Ttra ngày 12/02/2015 về kết quả xử lý hành vi vi phạm, theo đó công ty CP máy biến thế ABB đã bị xử phạt hành chính đồng thời cam kết không sử dụng dấu hiệu ABB trên biển hiệu và các tài liệu giao dịch, quảng cáo

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan