Quy định mới nhất về thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

SBLAW tổng kết một số nội dung sửa đổi quan trọng như sau:​
- Thương nhân nước ngoài thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ theo WTO được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo nội dung cam kết tại WTO.
- Sở công thương được quyền cấp phép thành lập văn phòng đại diện ngoài phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với việc thành lập văn phòng đại diện chưa được quy định trong các văn bản chuyên ngành. Do vậy, các trường hợp trước đây không thực hiện được như thành lập văn phòng đại diện của bệnh viện, môi giới việc làm giờ sẽ thực hiện được.
- Ban quản lý các khu công nghiệp được quyền cấp phép thành lập văn phòng đại diện trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với việc thành lập văn phòng đại diện chưa được quy định trong các văn bản chuyên ngành. Do vậy, các trường hợp trước đây không thực hiện được như thành lập văn phòng đại diện của bệnh viện, môi giới việc làm giờ sẽ thực hiện được.
- Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì việc thành lập văn phòng đại diện phải xin ý kiến của Bộ trưởng bộ quản lý chuyên ngành.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan chức năng phải ra thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện tối đa 01 lần.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan chức năng ra quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh. Đối với trường hợp phải hỏi ý kiến của Bộ chuyên ngành thì thời hạn này là 13 ngày làm việc (nếu không bị trục trặc gì).
​Quý khách hàng có thể tải văn bản tại đây:​ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan