Những khoản thuế văn phòng đại diện của doanh nghiệp phải nộp

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Thưa Luật sư, luật sư cho tôi hỏi văn phòng đại diện của doanh nghiệp có phải nộp thuế không? Nếu phải nộp thì phải nộp những loại thuế nào? Xin cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp về cơ bản sẽ phải kê khai và nộp những khoản thuế, lệ phí sau:

Về lệ phí môn bài

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp phải đóng lệ phí môn bài. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện,văn phòng đại diện phải kê khai và nộp lệ phí môn bài.

Về thuế thu nhập cá nhân

Văn phòng đại diện có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương của nhân viên Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP; thủ tục, hồ sơ kê khaỉ, nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan