Mở văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Công ty nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội, SBLAW tư vấn cụ thể về trình tự, thủ tục và điều kiện như sau:

1. Mục đích thành lập văn phòng đại diện.

- Kinh doanh như văn phòng liên lạc của Công ty tại Việt Nam;

- Thúc đẩy các dự án hợp tác của Công ty tại Việt Nam;

- Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội để mua hàng hóa, cung cấp và tiêu dùng dịch vụ thương mại của Công ty tại Việt Nam;

- Giám sát việc thực hiện hợp đồng của Công ty ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam;

- Thực hiện các công việc khác được Luật cho phép.

2. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:

- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân;

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Theo quy định của Luật Việt Nam, Văn phòng đại diện không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép lập Văn phòng đại diện chỉ là 05 năm (có thể gia hạn) tính từ khi thành lập nhưng không được dài hơn thời hạn hiệu lực của cấp giấy phép kinh doanh của Công ty mẹ.

Công ty không phải góp vốn cho hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam trừ chi phí cần thiết để thanh toán tiền lương, thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên làm việc cho Văn phòng đại diện cũng như chi phí thuê văn phòng, vv

Bên cạnh đó, vì Văn phòng đại diện không hoạt động vì mục đích lợi nhuận nên Văn phòng đại diện không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng vẫn phải đóng thuế đối với hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ, thuế thu nhập cá nhân giá trị gia tăng cho các nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện, vv

3. Phạm vi dịch vụ tư vấn của S&B Law.

SBLAW có thể hỗ trợ công ty thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội, phạm vi dịch vụ của chúng tôi gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

· Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

· Dự thảo cáctài liệu trong hồ sơ đơn;

· Trao đổi với khách hàng trongviệcsoạn thảocáctài liệu;

· Điều chỉnh hồ sơ dựatrênýkiếncủakhách hàng;

· Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

· Hoàn thiện hồ sơ trên cơsở nhận xét củacơ quan có thẩm quyền;

· Dịch các tài liệu sang tiếng việt.

Thủ tục cấp phép:

· Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

· Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

· Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có) và hỗ trợ khách hàng trong việc cấp giấy chứng nhận thành lập Văn phòng đại diện.

Thủ tục sau cấp phép:

· Lấy con dấu và đăng ký mẫu dấu;

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan