Luật sư SBLAW tư vấn đóng cửa văn phòng đại diện cho KEPPEL SEA SCAN PTE LTD tại Hà Nội.

Nội dung bài viết

KEPPEL SEA SCAN PTE LTD là một công ty bất động sản tại Singapore và đã mở cửa văn phòng đại diện tại Hà Nội, Việt Nam với tên là Văn phòng đại diện của KEPPEL SEA SCAN PTE LTD tại Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, KEPPEL SEA SCAN PTE LTD đã tiến hành lập công ty tại Việt Nam vì vậy nhà đầu tư mong muốn đóng cửa văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Luật sư của SBLAW đã được công ty tín nhiệm lựa chọn để tiến hành đóng cửa văn phòng đại diện tại đây, các công việc của SBLAW gồm có tư vấn về trình tự thủ tục, soạn thảo hồ sơ và làm việc với cơ quan thuế, cơ quan công an và sở công thương.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan