Hàng hóa giả mạo quyền sở hữu công nghiệp.

Nội dung bài viết

Trong hoạt động kinh doanh cũng như trong các phương tiện truyền thông, thường xuất hiện các khái niệm như hàng nhái, hàng giả… Vậy những khái niệm này quy định trong luật sở hữu trí tuệ thế nào?

Theo quy định tại Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ thì những khái niệm này được định nghĩa là hàng hoá giả mạo về sở hữu công nghiệp.

Hàng hóa giả mạo về sở hữu công nghiệp là hàng hoá, bao bì hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho chính mặt hàng đó mà không được cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

Có thể kết luận hàng hoá giả mạo về sở hữu công nghiệp bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và hàng hoá giả mạo chỉ dẫn địa lý

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan