Giám định Sở hữu công nghiệp – quy trình thực hiện

Nội dung bài viết

Để tiến hành yêu cầu giám định về Sở hữu công nghiệp thì người trưng cầu (người nộp đơn) phải hiểu và nắm rõ quy trình thực hiện như sau:

1. Sơ đồ quy trình tổng quát


Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:
Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)

Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định (HSGĐ)

Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

Công đoạn 4: Xử lý kết quả giám định

2. Sơ đồ quy trình chi tiết

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn

* Gồm 07 bước như sau:


b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định

* Gồm 05 bước như sau:

c. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định
* Gồm 07 bước như sau:

d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả
* Gồm 4 bước như sau:

(Sblaw.vn Theo Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ)

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan