Dịch vụ tư vấn giám định sở hữu công nghiệp

Nội dung bài viết

Trong quá trình xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, một trong những tài liệu quan trọng cần bổ sung vào hồ sơ làm việc với các cơ quan chức năng đó là Bản kết luận giám định của một tổ chức giám định độc lập.

S&B Law là một đại diện sở hữu công nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thủ tục giám định.

Các công việc chúng tôi tiến hành như sau:

  • Tư vấn thủ tục giám định sở hữu công nghiệp trước khi nộp đơn.
  • Thành lập bộ hồ sơ giám định sở hữu công nghiệp.
  • Thay mặt Khách hàng nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ giám định sở hữu công nghệp.
  • Nhận kết quả giám định và thông báo cho Khách hàng sau khi nhận được kết luận giám định;

Thời hạn thực hiện công việc

20-28 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Tài liệu cần thiết tiến hành công việc;

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan