Danh mục tài liệu cần thiết để thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Nội dung bài viết

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, họ cần chuẩn bị rất nhiều các tài liệu liên quan để nộp lên cơ quan chức năng.

Danh mục tài liệu cần thiết để thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

STT

Tài liệu

Người cung cấp

Ngôn ngữ

Ghi chú

1.

Bản sao công chứnghợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của KHÁCH HÀNG hoặc giấy tờ tương đương khác.

KHÁCH HÀNG

Tiếng Anh

Nộp kèm theo Đơn đề nghị thành lập VPĐD (02 bản sao)

 

2

Bản sao công chứng Điều lệ công ty.

KHÁCH HÀNG

Tiếng Anh

Nộp kèm theo Đơn đề nghị thành lập VPĐD (02 bản sao)

 

3

Bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Báo cáo tài chính CÓ KIỂM TOÁN của công ty

KHÁCH HÀNG

Tiếng Anh

Nộp kèm theo Đơn đề nghị thành lập VPĐD (02 bản sao)

 

4

Bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân của người được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG

Tiếng Anh hoặc

Tiếng Việt

Trong trường hợp cá nhân này là người Việt Nam hoặc người nước ngoài trú tại Việt Nam thì chỉ cần nộp bản sao chứng thực tại Việt Nam mà không cần hợp pháp hóa lãnh sự.

Cần 02 bản sao.

5

Bản sao y chứng thực của Hợp đồng thuê văn phòng để thành lập VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh

KHÁCH HÀNG

Tiếng Anh hoặc

Tiếng Việt (nếu có)

Hợp đồng thuê văn phòng cho việc thành lập VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh nên được thuê tại nhà riêng và/hoặc tòa nhà văn phòng. Căn hộ chung cư không còn được cho phép thuê làm văn phòng.

Cần 02 bản sao.

6

Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận quyền sở hữu của văn phòng cho thuê. Nếu Bên cho thuê văn phòng là Công ty, thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu được thay thế bằng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

KHÁCH HÀNG

Tiếng Việt

KHÁCH HÀNG sẽ liên hệ với Bên cho thuê để nhận các tài liệu này và chuyển đến S&B Law hoặc ủy quyền cho nhân viên S&B Law nhận các tài liệu trực tiếp từ Bên cho thuê.

Cần 02 bản sao.

7

Đơn đề nghị thành lập VPĐD (form mẫu).

SBLaw

Tiếng Anh và

Tiếng Việt

Được ký và đóng dấu bởi KHÁCH HÀNG

8

Biên bản họp của công ty / Quyết định của Công Ty về việc thành lập VPĐD tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SBLaw

Tiếng Anh và

Tiếng Việt

Được ký và đóng dấu bởi KHÁCH HÀNG

9

Thư bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện.

SBLaw

Tiếng Anh và

Tiếng Việt

Được ký và đóng dấu bởi KHÁCH HÀNG

10

Giấy ủy quyền

SBLaw

Tiếng Anh và

Tiếng Việt

Được ký và đóng dấu bởi KHÁCH HÀNG

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan