Danh mục hồ sơ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện

Nội dung bài viết

Danh mục hồ sơ gia hạn giấy phép văn phòng đại diện

STT

Hồ sơ

Người cung cấp

Yêu cầu

Ngôn ngữ

Ghi chú

1Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

SB Law

01 bản hợp pháp hóa lãnh sự để dịch ra tiếng Việt

Song ngữ Anh – Việt

Khách hàng ký và đóng dấu theo mẫu do SB Law cung cấp
2Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn

SB Law

Ký và đóng dấu bởi Trưởng văn phòng đại diện

Song ngữ Anh – Việt

Khách hàng ký và đóng dấu theo mẫu do SB Law cung cấp
3Giấy ủy quyền cho SB Law thay mặt Khách hàng thực hiện công việc

SB Law

01 bản hợp pháp hóa lãnh sự để dịch ra tiếng Việt

Song ngữ Anh – Việt

Khách hàng ký và đóng dấu theo mẫu do SB Law cung cấp

 

Nếu Trưởng VPĐD có mặt để nhận kết quả thì không cần Giấy ủy quyền

4Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương của năm tài chính gần nhất

Khách hàng

01 bản hợp pháp hóa lãnh sự để dịch ra tiếng Việt

Tiếng Anh

Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp
5Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận thành lập của thương nhân nước ngoài

Khách hàng

01 bản hợp pháp hóa lãnh sự để dịch ra tiếng Việt

Tiếng Anh

6Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp

Khách hàng

Bản gốc

Tiếng Việt

7CMND/Hộ chiếu của Người đứng đầu văn phòng đại diện kế nhiệm

Khách hàng

02 bản sao y chứng thực

Tiếng Việt

Thời hạn chứng thực không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
8Giấy tờ chứng minh Người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm và toàn bộ nhân viên của VPĐD đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam

Khách hàng

02 bản photo /mỗi tài liệu

Tiếng Việt

· Đối với nhân viên người nước ngoài:

- Tờ khai nộp thuế TNCN của Quý gần nhất;

- Biên lai nộp thuế TNCN của Quý gần nhất;

 

· Đối với nhân viên người Việt Nam:

- Tờ khai nộp thuế TNCN của Quý gần nhất (nếu đóng theo tháng thì nộp tờ khai của 03 tháng gần nhất);

- Biên lai nộp thuế TNCN của Quý gần nhất (nếu đóng theo tháng thì nộp biên lại của 03 tháng gần nhất);

- Danh sách nhân viên người Việt Nam của VPĐD đóng Bảo hiểm xã hội kỳ gần nhất;

- Xác nhận đóng tiền (Biên lai nộp tiền; Ủy nhiệm chi; Giấy chuyển tiền) Bảo hiểm xã hội kỳ gần nhất;

9Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới/ gia hạn hợp đồng thuê địa điểm của Văn phòng đại diện

Khách hàng

02 bản photoThời hạn thuê nên bằng hoặc lớn hơn thời gian hoạt động dự định xin gia hạn (vd: đề xuất gia hạn thời gian hoạt động tăng từ 1 năm lên 2 năm, thì hợp đồng thuê tối thiểu nên là 2 năm để có cơ sở xem xét)

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan