Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam gồm những loại sau: bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

1. Công nhận văn bằng là gì? Nguyên tắc công nhận văn bằng?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (gọi tắt là công nhận văn bằng) là việc cơ quan có thẩm quyền công nhận trình độ của người học được ghi trên văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và xác định mức độ tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam. Việc công nhận văn bằng phải được thực hiện theo quy định tại thông tư 13/2021/TT-BGDĐT.

Mức phí xác minh văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc công nhận văn bằng

Các nguyên tắc khi thực hiện công nhận văn bằng được quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT như sau:

Thứ nhất, văn bằng được công nhận theo nhu cầu của người có văn bằng, cơ quan quản lý về nhân sự hoặc đơn vị quản lý lao động khi được sự đồng ý của người có văn bằng.

Thứ hai, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi người học hoàn thành chương trình giáo dục và bảo đảm chất lượng theo quy định của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và phải được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT.

Thứ ba, trong một số trường hợp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng.

Thứ tư, cơ sở giáo dục đại học căn cứ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT để tự đánh giá văn bằng để sử dụng trong hoạt động đào tạo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá văn bằng.  Cơ sở giáo dục đại học yêu cầu người có văn bằng thực hiện thủ tục công nhận văn bằng quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT nếu cần thiết.

2. Điều kiện công nhận văn bằng

Điều kiện để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT như sau:

Đối với trường hợp thông thường, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Có chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

– Và đáp ứng một trong 02 điều kiện sau:

 +) Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;

+) Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

Đối với trường hợp văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính (bao gồm cả Việt Nam), văn bằng được công nhận nếu:

– Cơ sở giáo dục cấp văn bằng được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu, cho phép đào tạo hoặc phê duyệt việc hợp tác, liên kết đào tạo và thực hiện hoạt động đào tạo theo giấy phép thành lập, hoạt động.

– Có chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

– Và đáp ứng một trong 02 điều kiện sau:

+) Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;

+) Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo trực tiếp kết hợp đào tạo trực tuyến được công nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Có chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

– Và đáp ứng một trong 02 điều kiện sau:

+) Chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục cấp văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam;

+) Chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục cấp văn bằng được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại nước đó.

Trang chủ | Trung tâm công nhận văn bằng

Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến (Ảnh minh họa)

Đối với trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác, việc công nhận văn bằng trong trường hợp này do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định.

3. Thủ tục công nhận văn bằng

– Người để nghị công nhận văn bằng truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng và thực hiện cung cấp các thông tin về băng bằng theo biểu mẫu tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

– Sau đó gửi các giấy tờ, tài liệu chứng minh văn bằng đủ điều kiện công nhận gồm: 

+) Bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị công nhận kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt và bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan trực tiếp;

+) Bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt;

+) Tài liệu chứng minh thời gian học ở nước ngoài (nếu có);

+) Văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng (nếu cơ sở giáo dục cấp bằng yêu cầu).

– Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị trong thời hạn 20 ngày làm việc.

Nếu cần xác minh thêm thông tin từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tổ chức xác thực nước ngoài thì thời hạn trả văn bằng được kéo dài nhưng không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Nếu văn bằng không đủ điều kiện công nhận hoặc quá thời hạn trả kết quả nêu trên mà không đủ căn cứ xác minh thông tin về văn bằng, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng phải trả lời bằng văn bản cho người đề nghị công nhận văn bằng.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan