Những lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động dành cho người lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động như một văn bản pháp lý xác thực nhất trong quan … Đọc tiếp Những lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động dành cho người lao động