Báo giá về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Hảo, ở Hà Nội. Bên mình hiện đang có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa.

Cho mình hỏi: Bên mình có thể lựa chọn những cách thức nào để thành lập công ty như trên? Vui lòng báo giá giúp mình luôn.

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Lựa chọn 1: Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ gồm 3 bước:

+ Bước 1 và Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phí dịch vụ: 3,550USD

+ Bước 3: Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu. Phí dịch vụ 1.500 USD

Lựa chọn 2: Thành lập công ty Việt Nam sau đó chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.

1. Bước xin cấp phép thành lập công ty Việt Nam: Phí dịch vụ là 6.000.000 VNĐ

+ Soạn thảo các văn bản nội bộ giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài gồm: Hợp đồng vay, Hợp đồng thế chấp và Hợp đồng ủy quyền. Phí dịch vụ 1.500 USD.

2. Bước thực hiện chuyển nhượng vốn cho bên nước ngoài (bao gồm việc xin đăng ký nhận chuyển nhượng vốn góp và thay đổi đăng ký doanh nghiệp). Phí dịch vụ: 3.350 USD.

3. Bước xin Giấy phép kinh doanh xuất khẩu:Do thủ tục làm giấy phép kinh doanh xuất khẩu ở giai đoạn này sẽ phải làm lại toàn bộ đề xuất dự án đầu tư, giải trình v.v. như ở bước đăng ký đầu tư ở lựa chọn 1). Mức phí dịch vụ sẽ là 2,150USD.

Lưu ý: Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (10USD/150 từ).

> Xem thêm: Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn luật doanh nghiệp của luật sư SBLAW trên truyền hình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan