Những vụ việc về hôn nhân và gia đình là những vấn đề liên quan tới nhân thân của khách hàng.

Những vấn đề đó bao gồm:

  • Ly hôn
  • Giám hộ con
  • Nuôi con
  • Những vấn đề Phức tạp về phân chia tài sản
  • Tiền Cấp dưỡng cho vợ
  • Quyền Thăm nuôi và cấp dưỡng cho con khi ly hôn
  • Truy nhận cha cho con
  • Nhận Con nuôi trong nước và nước ngoài
  • Phân chia Tài sản khi ly hôn

Khi phát sinh những vấn đề này, khách hàng cũng rất cần tìm đến các luật sư thấu hiểu và am hiểu về lĩnh vực hôn nhân và gia đình cả về khía cạnh pháp lý và thực tế.

Các luật sư của SB Law cam kết giải quyết các vấn đề nêu trên một cách riêng tư, bảo mật và giữ thể diện cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan tới Các vụ việc về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với chúng tôi qua email info@sblaw.vn,Hoặc tham khảo Tại  website www.vi. sblaw.vn, liên hệ đến đường dây nóng số 0904340664.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn