Việt Nam – Mexico: Hợp tác về bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Nội dung bài viết

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) và Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico (IMPI) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Việc ký kết Bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau về hệ thống chỉ dẫn địa lý (CDĐL) và hỗ trợ việc bảo hộ CDĐL của mỗi bên trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống CDĐL tại mỗi nước.

Theo Cục trưởng Sở hữu trí tuệ (SHTT) Đinh Hữu Phí, Việt Nam đã bảo hộ cho 56 chỉ dẫn địa lý (CDĐL), trong đó có 50 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và 06 chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

Đến nay, Việt Nam đã có 54 nhãn hiệu được bảo hộ tại Mexico, chỉ tính riêng năm 2016-2017, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của Việt Nam tại Mexico tăng 25%.

Còn tại Việt Nam, trong thời gian từ năm 2010-2017 đã có 83 đăng ký nhãn hiệu, năm đơn kiểu dáng công nghiệp và tám sáng chế của Mexico được bảo hộ tại Việt Nam.

Chỉ dẫn địa lý, bao gồm cả tên gọi xuất xứ là những đối tượng nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ cũng như của xã hội, và cũng là thế mạnh cần được khai thác để phát triển kinh tế của hai nước. Cục trưởng SHTT mong muốn hai Cơ quan sẽ tích cực hợp tác, xây dựng các dự án cụ thể trong khuôn khổ Bản ghi nhớ để khai thác tối đa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này, đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển quan hệ thương mại và kinh tế giữa Việt Nam và Mexico.

Nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và năng lực nội tại của mỗi cơ quan, qua đó hai đơn vị sẽ cùng trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kết quả xử lý công việc chuyên môn; thúc đẩy việc bảo hộ và quản lý CDĐL, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thương mại các sản phẩm mang CDĐL và góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước.

Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết cũng giúp thể chế hóa các hoạt động hợp tác giữa NOIP và IMPI, hai cơ quan sẽ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kết quả xử lý công việc chuyên môn nhằm thúc đẩy việc bảo hộ CDĐL tại mỗi nước. Đồng thời, sẽ mang đến cơ hội tiếp cận các sản phẩm CDĐL của Việt Nam và Mexico cho nhân dân hai nước.

Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về: trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn và kiến thức tốt nhất về nâng cao nhận thức của công chúng, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo của các Bên về CDĐL; trao đổi chuyên gia nhằm đào tạo nguồn nhân lực về CDĐL và các lĩnh vực có liên quan khác; trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn và kiến thức tốt nhất về tuyên truyền CDĐL cho doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua việc tham gia vào các chương trình và sự kiện trong lĩnh vực; phối hợp đào tạo cho những người sử dụng chỉ dẫn địa lý tại địa phương và cộng đồng doanh nghiệp của mỗi bên; hợp tác trong thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý theo luật quốc gia mỗi bên...

Viện trưởng Sở hữu Công nghiệp Liên bang Mexico, ông Miguel Ángel Margáin bày tỏ mong muốn, sản phẩm mang CDĐL của Mexico đến được với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các sản phẩm CDĐL tại mỗi nước chống lại các hành vi lạm dụng, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Video liên quan:

https://www.youtube.com/watch?v=5F1o-5M9ZZE

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan