Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản

Nội dung bài viết

Nhằm cung cấp cho các địa phương các thông tin có tính định hướng, phương pháp luận cần thiết trong quá trình chỉ đạo và triển khai việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu “Xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản”.

Tài liệu được chia làm 3 phần, cụ thể là:

- Phần 1: Các vấn đề chung về quản lý chỉ dẫn địa lý

- Phần 2: Mô hình chung về quản lý chỉ dẫn địa lý

- Phụ lục: Danh mục các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Tài liệu toàn văn: tải về tại đây

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan